Dezvoltarea unui program de educație, instruire, promovare și diseminare bazat pe o colecție de resurse și aplicații informatice, cu scopul de a crește gradul de utilizare al datelor geofizice de observație, pornind de la rezultate științifice relevante și cu potential aplicativ
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 23

Obiectivul fazei:

  • Module web cu materiale informative și de diseminare a rezultatelor cercetării, adaptate categoriilor diferite de utilizatori/beneficiari.
  • Colecție software de notebook-uri Python pentru analiza datelor înregistrate de seismometrele rețelei ROEDUSEIS.
  • Dezvoltarea unui dispozitiv capabil să detecteze/ înregistreze mișcarea solului, cu scop demonstrativ educațional.
  • Dezvoltarea de echipamente și experimente educaționale adiacente.