Constituirea bazei de date geologice, geofizice şi satelitare complexe; discretizarea rețelei de stații de măsura GNSS în elemente finite.
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 3 TERMEN: 19.07.2019

Obiectivul fazei:

 • Identificarea rețelelor geodezice existente la nivel național
 • analiza primară a caracteristicilor acestora
 • discretizarea în elemente finite, analiza calitativă a discretizărilor
 • caracterizarea geologică și geotectonică a zonei de maxim impact seismologic din România

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • Schema EF pentru rețeaua de stații de măsura GNSS
 • Analiza calitativa a rețelelor de EF
 • Baza de date geologice și geofizice pentru aria investigată
 • Valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale

Rezumatul fazei:

Prezentul Raport este structurat în Introducere, 6 capitole și Concluzii, totalizând un număr de 56 pagini, care conțin 21 figuri și 7 tabele.

Studiile referitoare la Mişcările Crustale Recente pe teritoriul României efectuate prin intermediul tehnicilor geodeziei spaţiale sunt o componentă definitorie a cercetărilor privind dinamica crustei terestre şi pot evidenţia atât fenomenele care apar în interiorul crustei cât şi cele dezvoltate sub crusta terestră, ultima afirmaţie fiind încă destul de controversată.

Rezultate obținute:

 • Schema EF pentru rețelele de stații de măsură GNSS analizate
 • Analiza calitativă a rețelelor de EF
 • Baze de date geologice și geofizice pentru aria investigată
 • Valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale

Detalii