Determinarea in timp cvasi real a mecanismului focal si directivitatea sursei pentru evenimentele intermediare din zona Vrancea
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 7 TERMEN: 03.04.2020

Obiectivul fazei:

Dezvoltarea si configurarea unor instrumente pentru determinarea mecanismului focal si directivitatea sursei pentru evenimentele intermediare din zona Vrancea in timp cvasi-real.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Baza de date cu mecanisme focale pentru evenimentele locale cu magnitudine ML > 3.5
  • Instrument pentru calculul mecanismului local in timp cvas-real
  • Configurare si dezvoltare Interfata grafica pentru accesarea bazei de date
  • comunicari stiintifice la conferinte si workshopuri de profil

Rezumatul fazei:

Romania este puternic afectata de cutremurele de adancime intermediara care au loc in zona Vrancea (fig. 1). Cele mai importante cutremure din zona Vrancea (Mw> 7.0), în fiecare secol provoacă daune grave asupra unei zone extinse, inclusiv a României și țărilor vecine. Prin urmare, un sistem performant de evaluare în timp real a sursei și a parametrilor puternici ai mișcării la sol pentru aceste evenimente este de maxim interes.

Toate hipocentrele sunt situate într-un volum focal restrâns, a cărui zonă epicentrală este limitată intr-o zona de aproximativ 30 × 70 km2. Intervalul de adancime este limitat între 60 și 200 km. Mecanismele focale observate ale cutremurelor din zona Vrancea , precum și rezultatele unei inversii Plenefisch (1996) indica un regim de tractiune cu extensie verticala si compresie orizontala. Toate evenimentele Vrancea cu Mw ≥ 7 care au avut loc in secolul trecut arata acest tip de mecanism.

Rezultate obținute:

  • Bază de date cu mecanisme focale pentru evenimentele locale cu magnitudine Ml >3.5
  • Instrument pentru calculul mecanismului local în timp cvasi-real
  • Configurare și dezvoltare interfață grafică pentru accesarea bazei de date
  • Comunicări științifice la conferințe și workshop-uri

Detalii