Calculul tensorului de deformaţie; construirea hărţilor de deformaţie pentru componentele strain principal maxim şi strain principal minim
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 9 TERMEN: 29.0.2020

Obiectivul fazei:

 • discretizarea în elemente finite, analiza calitativă a discretizării, pentru rețeaua propusă;
 • descrierea caracteristicilor geometrice ale rețelei analizate;
 • calculul deplasărilor verticale ale punctelor de observație constitutive ale rețelei;
 • calculul deplasărilor orizontale și a tensorului de deformație al rețelei;
 • construirea hărților de deformație.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • schema EF pentru rețeaua de stații de măsura GNSS;
 • harta amplasamentului stațiilor de măsură, cu evidențierea cotelor acestora;
 • deplasări tridimensionale ale punctelor de măsură, parametri de deformație, tabele de valori calculate;
 • hărți de deformație realizate pe componente și intervale de măsură;
 • valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale.

Rezumatul fazei:

Regiunea Vrancea, situată la Curbura Carpatilor Orientali, se află de mult timp în atenţia cercetătorilor din domeniul geoştiinţelor, constituind una dintre cele mai active zone seismice din Europa, în care se înregistrează frecvent cutremure subcrustale bine delimitate într-un volum de circa 30x70x200 km3, cu magnitudini ce pot depăşi uneori 7,0. Înţelegerea contextului geodinamic în care se produc aceste evenimente incluzând deformațiile evidențiate la suprafața terenului este de o importanţă capitală pentru a încerca determinarea pe baze ştiinţifice a legii lor de recurenţă şi, în acest mod, a ne apropia de o predicţie care, în caz de succes, poate fi de o importanţă excepţională pentru toate domeniile vieţii economice, sociale şi politice din România.

Rezultate obținute:

 • Schema EF pentru rețeaua de stații de măsura GNSS;
 • Harta amplasamentului stațiilor de măsură, cu evidențierea cotelor acestora;
 • Deplasări tridimensionale ale punctelor de măsură, parametri de deformație, tabele de valori calculate, hărți de deformație realizate pe componente și intervale de măsură.
 • Valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale.

Detalii