Discretizarea în elemente finite 3D a unor rețele geodezice din România pentru studii de deformații crustale tridimensionale – rețeaua geodezică INCDFP
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 1 PN23360101 FAZA 4 TERMEN: 31.10.2023

Obiectivul fazei:

Implementarea de proceduri în timp real pentru a oferi informații rapide și complete despre sursa seismică, caracteristicile mișcării solului, intensitatea seismică și comportamentul clădirilor în timpul unui cutremur.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Rezultate obținute: