Parametrizarea sursei seismice vrâncene de adâncime intermediară folosind metode relative (deconvoluție cu funcții Green empirice și rapoarte spectrale). Actualizarea bazei de date existente. Evaluarea factorului de calitate Q
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 2 PN23360201 FAZA 1 TERMEN: 31.05.2023

Obiectivul fazei:

Estimarea parametrilor de sursă (moment seismic, magnitudine din moment, raza sursei, frecvența de colț, căderea de tensiune) pentru cutremurele subcrustale generate în perioada 2019-2022; Actualizarea catalogului cu parametrii de sursă; Relații de scalare pentru parametrii de sursă obținuți; Estimarea factorului de calitate a mediului (atenuarea) pentru direcția particulară zona intermediară Vrancea - rețeaua BURAR; Testarea stabilității valorilor obținute.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Rezultate obținute: