Determinarea regimului tectonic pentru principalele zone seismogene din România, prin inversia datelor mecanismelor focale existente
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 2 PN23360201 FAZA 5 TERMEN: 31.10.2023

Obiectivul fazei:

Caracterizarea regimului tectonic pentru principalele zone seismogene din România și integrarea parametrilor câmpului de tensiune într-o bază de date interoperațională.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Rezultate obținute: