Rapoarte (NUCLEU 2009-2015)
Denumire raport Vizualizare
Raport Consolidat Nucleu PN 09 30 INCDFP 2009-2015 Vizualizare raport

Rezultate obţinute

Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului

Obiectivul general al Programului Nucleu "Cercetari complexe privind evaluarea si reducerea riscului seismic pe teritoriul Romaniei - CEERS" se înscrie în Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a României şi în Planul Strategic pe 2009-2015 al INCDFP: contribuţii la dezvoltarea cercetărilor din domeniul fizicii pământului si la dezvoltarea cunoasterii efectelor cutremurelor de pamant. Obiectivul major al CEERS – reducerea riscului seismic pe teritoriul ţării - a fost realizat in cadrul a patru obiective principale. Realizarea obiectivelor s-a materializat in finantarea a 20 de proiecte de cercetare in perioada 2009-2015.