Cercetări avansate pentru modelarea fenomenelor naturale şi antropice din sistemul cuplat Pământ - Atmosferă în scopul reducerii riscurilor associate – SOL4RISC
PROGRAMUL NUCLEU 2023-2026

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Durata programului nucleu: ianuarie 2023 – decembrie 2026

Obiective:

Obiectivul 1: Dezvoltarea, implementarea și integrarea de instrumente de prelucrare rapidă a datelor geofizice și de parametrizare a efectelor cutremurelor sau a altor fenomene naturale sau antropice

 • PN23360101 - Parametrizarea și evaluarea efectelor cutremurelor sau a altor fenomene naturale sau antropice.

Obiectivul 2: Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea hazardului şi riscului asociat fenomenelor naturale și antropice și prognoza cutremurelor;

 • PN23360201 - Fenomenul seismic de la scara globală la scara locală într-o abordare multidisciplinară.
 • PN23360202 - Efectele locale în hazardul seismic şi influenţa acestora asupra comportamentului structurilor construite.

Obiectivul 3: Cunoașterea și modelarea avansată a proceselor de la suprafața și din subsolul Pământului cu aplicații în geofizica de explorare, de mediu și inginerească.

 • PN23360301 - Dezvoltarea de noi instrumente de colectare, analiza și interpretare a datelor multidisciplinare pentru furnizarea de servicii bazate pe produse de cercetare.

Rezultate previzionate:

 • Cercetări avansate în scopul îmbunătățirii calității datelor înregistrate la stațiile seismice, de infrasunete sau GNSS, permanente sau temporare, din cadrul Rețelei Seismice Naționale și a Centrului Național de Date, în vederea identificării și analizării fenomenelor naturale sau antropice.
 • Caracterizarea sursei seismice pe teritoriului României prin utilizarea de metode bazate pe inversia mecanismelor focale și a magnitudinii moment.
 • Creșterea performanțelor sistemului de alertare la cutremure și tsunami și dezvoltarea de direcții noi de aplicare ale acestuia.
 • Reducerea riscului seismic şi creşterea rezilienţei societăţii la dezastre prin implementarea rezultatelor științifice și creșterea vizibilității cercetării în domeniul fizicii Pământului, în acord cu provocările socio-economice actuale.
 • Investigarea seismologica complexă a litosferei și astenosferei în corelație cu fenomenele fizice din focarul cutremurelor.
 • Analiză și parametrizarea stohastica a proceselor seismice crustale si subcrustale din zonele seismotectonic active ale României cataloage si seismicitate.
 • Analiza înregistrărilor seismice și ale răspunsurilor macroseismice în scopul investigarii variabilităţii distribuţiei spaţiale a efectelor cutremurelor.
 • Analize multiparametrice a câmpurilor seismice și geofizice cu potențial precursor seismic și integrarea acestora într-o platforma de estimare a hazardului seismic dependent de timp.
 • Evaluarea răspunsului seismic local şi influenţa sa asupra riscului generat în arii urbane.
 • Analiza complexă a interacţiei teren-structuri şi estimări rapide ale pagubelor. Proiectul își propune dezvoltarea noului Model de Hazard Seismic European (ESHM20) prin componente particularizate pentru cutremurele vrâncene și incorporarea răspunsului seismic specific la nivel local. Activitățile conduc și la îmbunătățirea Modelului de Risc Seismic European (ESRM20) la nivel național/regional.
 • Dezvoltarea de cercetări fundamentale și aplicative multidisciplinare pentru monitorizarea proceselor de la suprafața Pământului și explorarea subsolului acestuia.
 • Punerea în valoare a infrastructurii și instrumentelor de prelucrare, analiză și modelare a datelor geofizice provenite din monitorizarea proceselor de la suprafața şi din interiorul Pământului.
 • Elaborarea de metodologii în scopul diversificării ofertei de servicii de cercetare-dezvoltare a INCDFP din domeniul Științelor Pământului destinate mediului privat.
 • Informarea populaţiei cu privire la cutremure și efectele lor în corelare cu promovarea domeniului și a rezultatelor de cercetare cu aplicabilitate și impact în minimizarea riscului seismic.