Variabilitatea aleatorie a mişcării maxime a terenului, datorată caracteristicilor sursei seismice (parametrilor sursei)
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 24

În desfășurarea acestei etape, se vor realiza analize ale dependenţei mişcărilor maxime de distanţa focală, cu cuantificarea variabilităţii datorate caracterisiticile surselor: magnitudine, mecanism focal, cădere de tensiune. Pe baza rezultatelor se vor estima legi de atenuare specifice amplasamentelor.

Obiectivul fazei:

Analiza variabilităţii aleatorii a mişcării maxime a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene puternice şi moderate, datorată caracteristicilor sursei seismice (parametrilor sursei)

Rezultate preconizate:

  • Dependenţa mişcărilor maxime de distanţa focală, pentru amplasamentele individuale ale staţiilor seismice;
  • Cuantificarea variabilităţii datorate parametrilor sursei: magnitudine, mecanism focal, cădere de tensiune;
  • Legi de atenuare dependente de amplasament pentru mişcările generate de cutremurele vrâncene subcrustale.

Rezumatul fazei:

Utilizând datele digitale de acceleraţie disponibile în arhiva INCDFP, s-au determinat parametrii de sursă: moment seismic, frecvenţă de colţ, raza sursei, cădere de tensiune, pentru cutremurele vrâncene subcrustale recente, cu magnitudine Mw > 4.5. Din rezultatele obţinute s-a observat, în general, o creştere a razei sursei cu creşterea momentului seismic. S-au dezvoltat, pentru amplasamentele individuale ale staţiilor seismice, ecuaţii predictive ale mişcării terenului generate de cutremurele vrâncene de adâncime intermediară. S-a evidenţiat o corelaţie între reziduurile logaritmice ale acceleraţiei maxime, rezultate din analizele de regresie, şi căderea de tensiune statică a evenimentelor; tendinţa este consistentă între staţiile seismice.

Rezultate obţinute:

  • catalogul parametrilor de sursă – moment seismic, frecvenţă de colţ, raza sursei, cădere de tensiune – pentru cutremurele vrâncene subcrustale recente, cu magnitudine moderată (de interes ingineresc);
  • analiza pentru amplasamente individuale ale staţiilor seismice, a dependenţei mişcărilor maxime, generate de cutremurele vrâncene subcrustale puternice şi moderate, de distanţa focală şi magnitudinea seismului, şi investigarea variabilităţii datorate parametrilor de sursă: cădere de tensiune şi mecanism focal;
  • legi de atenuare dependente de amplasament pentru mişcările generate de cutremurele vrâncene subcrustale.

Detalii