Densificarea, omogenizarea si standartizarea datelor GNSS disponibile la nivel national si facilitarea accesului utilizatorilor
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 2f TERMEN: 31.05.2019

Obiectivul fazei:

Analiza deformaţiilor crustale din date satelitare a reprezentat întotdeauna un obiectiv major al cercetărilor privitoare la riscul seismic. Este binecunoscut la nivel mondial că un precursor foarte important în studiile legate de predicţia cutremurelor de pământ il constituie deformaţiile scoarţei terestre evidenţiate în vecinătatea unei arii cu grad de seismicitate ridicat. Aceste deformaţii, manifestate la suprafaţă prin modificări ale dimensiunilor fizice ale terenului pot fi puse în evidenţă cu ajutorul măsurătorilor geodezice repetate, capabile să ofere parametrii geometrici ai zonei studiate cum ar fi distanţe, direcţii şi unghiuri.

Obiectivul acestei faze il constituie primul pas în obținerea rezultatelor menționate anterior și anume: armonizarea, omogenizarea și standardizarea datelor de intrare GNSS folosite în proiectele de cercetare pentru obținerea rezultatelor propuse.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru atingerea obiectivului fazei avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

  • Realizarea unei baze de date GNSS la nivel național;
  • Dezvoltarea unui portal web în vederea diseminării produselor GNSS;
  • Realizarea unui material ştiinţific elaborat şi diseminarea rezultatelor;

Rezumatul fazei:

Teritoriul României este acoperit de o distribuție omogenă și densă care cuprinde peste o sută de stații permanente GNSS (Sistem Satelitar de Navigaţie Globală) majoritatea stațiilor au fost instalate în ultimii zece ani, fiind întreținute de diferite agenții, având obiective științifice și arhitecturi tehnice diferite. Rețelele care alcătuiesc această distribuție de stații pe teritoriul Romaniei sunt:

  • Rețeaua GeoPontica, dezvoltată de Institutul Național de Geologie și Geoecologie Marina (GeoEcoMar), scopul principal al rețelei este de monitorizare geodinamică a coastei Mării Negre;
  • Rețeaua TGReF – TopGeocart, dezvoltată de o companie private a apărut ca un răspuns firesc la cerințele tot mai mari din partea utilizatorilor de echipamente GNSS Leica, asigură corecții DGPS pentru aproape întreg teritoriul țării;
  • Rețeaua ROMPOS, o rețea comercială cu scopul de a furniza corecții DGNSS/RTK folosită cu scop cadastral, dezvoltată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  • Rețeaua dezvoltată de INCDFP (Figura 1) , cu un istoric care începe în anul 2001, când a fost instalată prima stație GPS permanentă în zona de curbură a Carpaților Orientali, pe vârful Lăcăuți, la vest de zona epicentrală Vrancea. Baza rețele a fost pusă în urma unui proiect internațional de cercetare între: Institutul Național de C-D pentru Fizica Pământului (INFP), Departamentul de Geofizică, Facultatea de Geologie și Geofizică, Universitatea București (FGG), Universitate Tehnică din Delft, Universitate din Utrecht și Netherlands Research Center for Integrated Solid Earth Sciences (ISES), care a avut contribuția financiară cea mai mare. Începând cu anul 2013, reţeaua s-a extins la un număr de 30 staţii, în principal datorită efortului financiar al INFP, care în prezent se ocupă de mentenanţa şi dezvoltarea reţelei. Rețeaua este într-un proces continuu de dezvoltare.

Rezultate obținute:

  • Realizare baze de date, portaluri (http://rognss.infp.ro/, https://gnss-metadata.eu)
  • Comunicări științifice la conferințe și workshop-uri de profil

Detalii