PN23360301 OBIECTIVUL 3

Dezvoltarea de noi instrumente de colectare, analiza și interpretare a datelor multidisciplinare pentru furnizarea de servicii bazate pe produse de cercetare

Fazele proiectului:

Faza 1: Analiza de bune practici la nivel național (și internațional) privind utilizarea metodelor geofizice în monitorizarea și investigarea fenomenelor și a structurii geologice de la suprafața terenului
Faza 2: Studiul comparativ al tehnicilor geofizice de monitorizare și metodelor seismologice de analiză, procesare și interpretare a structurii de mică și mare adâncime din zona de vest a României
Faza 3i: Dezvoltarea capacității de monitorizare a răspunsului subsolului la exploatare subterană de sare prin monitorizarea seismicității induse

Prezentarea pe scurt a proiectului:

Scopul proiectului este de a face progrese în cunoașterea și modelarea proceselor de la suprafața și din subsolul Pământului cu aplicații în evaluarea geohazardelor și în geofizica de explorare. Se vor dezvolta metodologii pentru monitorizarea integrată şi caracterizarea multidisciplinară a unor amplasamente de interes, ținând cont de particularităţile mediului şi utilizând tehnici inovatoare de observaţie și de procesare.

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea de cercetări fundamentale și aplicative multidisciplinare pentru monitorizarea proceselor de la suprafața Pământului și explorarea subsolului acestuia.
  • Punerea în valoare a infrastructurii și instrumentelor de prelucrare, analiză și modelare a datelor geofizice provenite din monitorizarea proceselor de la suprafața şi din interiorul Pământului.
  • Elaborarea de metodologii în scopul diversificării ofertei de servicii de cercetare-dezvoltare a INCDFP din domeniul Științelor Pământului destinate mediului privat.
  • Informarea populaţiei cu privire la cutremure și efectele lor în corelare cu promovarea domeniului și a rezultatelor de cercetare cu aplicabilitate și impact în minimizarea riscului seismic. Obiectivele specifice și țintele propuse de proiectele componente urmăresc îndeaproape obiectivele programului și conferă coerenţă întregului proiect. Gradul ridicat de multidisciplinaritate se regăseşte în program atât în obiectivele generale, cât și în cele specifice ale proiectelor componente.