Îmbunătățirea hărților de tip ShakeMap la nivel național
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 8 TERMEN: 03.04.2020

Obiectivul fazei:

Îmbunătățirea hărților de tip ShakeMap generate în cazul cutremurelor din România prin optimizarea algoritmilor de estimare a parametrilor mișcării terenului și completarea informațiilor înregistrate la stațiile seismice cu informații macroseismice observate în teren.

Metodologia va urmări etapele:

 1. implementarea versiunii 4.0 a programului ShakeMap,
 2. implementarea în limbajul Python a unor relații de estimare a parametrilor mișcării terenului (PGA, PGV, SA)
 3. optimizarea parametrilor necesari pentru generarea hărților de tip ShakeMap la nivel național în cazul cutremurelor vrâncene de adâncime intermediară,
 4. optimizarea parametrilor necesari pentru generarea hărților de tip ShakeMap la nivel național în cazul cutremurelor crustale.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • program ShakeMap v4.0 funcțional;
 • modul Python pentru ecuațiile de estimare a parametrilor mișcării terenului dezvoltate de Sokolov et al. (2008) pentru zona Vrancea;
 • algoritm de extragere a valorilor numerice pentru parametrii mișcării terenului (PGA, GV, etc.) din fișierul rezultat în urma rulării programului ShakeMap 4.0;
 • hărți de tip ShakeMap îmbunătățite pentru cutremure crustale și de adâncime intermediară.

Rezumatul fazei:

Prin intermediul hărților de tip ShakeMap sunt communicate rapid informații privind distribuția și severitatea mișcării terenului în cazul unui cutremur. Aceste informații pot fi utilizate de toți actorii implicați în gestionarea situațiilor de urgență în caz de cutremur major pentru a identifica zonele cele mai afectate de mișcarea seismică și pentru a estima amploarea acestora. Sistemul ShakeMap generează hărți pentru toate cutremurele crustale și cele de adâncime intermediară cu magnitudine ML≥ 3.0 prduse pe teritoriul României sau în apropierea granițelor.

Rezultate obținute:

 • Program ShakeMap v4.0 funcțional;
 • Modul Python pentru ecuațiile de estimare parametrilor mișcării terenului dezvoltate de Sokolov et al. (2008) pentru zona Vrancea;
 • Algoritm de extragere a valorilor numerice pentru parametrii mișcării terenului (PGA, PGV, etc.) din fișierul rezultat în urma rulării programului ShakeMap4.0;
 • Hărți de tip ShakeMap îmbunătățite pentru cutremure crustale și de adâncime intermediară.

Detalii