Integrarea fluxului detecție, localizare și caracterizarea într-un sistem mobil pentru situații de criza și monitorizare ‘la cerere’ a activității seismice.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350302 FAZA 2

Proiectul: Cercetari inovative privind caracterizarea seismicitatii naturale si antropice utilizand date si tehnici multidisciplinare

Obiectivul fazei

Testarea capabilităților algoritmului utilizat pentru detectarea și localizarea surselor seismice folosind seturi de date continue achiziționate la stațiile seismice permanente și temporare, aplicabil la analiza off-line a seismicității în diferite contexte tectonice și antropogene și integrarea fluxului detecție, localizare și caracterizare într-un sistem mobil pentru situații de criză și monitorizare ‘la cerere’ a activității seismice;

Rezumatul fazei

Obiectivul principal al acestei etape este de a furniza un algoritm eficient pentru detectarea și localizarea surselor seismice folosind seturi de date continue provenite de la stațiile seismice permanente și temporare, aplicabil la analiza off-line a seismicității în diferite contexte tectonice și antropogene, în special pentru zonele cu seismicitate complexă. Sistemul de detecție și localizare bazat pe analiza selectivă a semnalului în benzi multiple de frecvență a formelor de unda continue (Poiata et.al, 2015) a fost particularizat și testat pe baza unui studiu de caz. Spre deosebire de programele rutiniere de procesare a datelor seismice s-a dovedit că o metodologie, care are la bază un astfel de algoritm avansat, a permis reducerea semnificativa a pragului de detecție, precum și izolarea mult mai multor semnale seismice.

Rezultate

- Realizarea unei baze de date cu înregistrări continue și parametrii specifici evenimentelor seismice, structurată pe episoade off-line;

- Algoritm particularizat pe caz de studiu, pentru detectarea și localizarea surselor seismice folosind seturi de date continue provenite de la stațiile seismice permanente și temporare;

- Analiza unor configurații teoretice de rețele seismice temporare și estimarea impactului acestora în capacitatea de detectabilitate, precizia localizării seismelor și nivelul erorilor asociate

- Aplicarea metodologiei propuse pe studiul de caz selectat

Detalii