Analiza ionizării aerului și radonului în corelație cu seismicitatea locală și variația stresului tectonic. Potențiale influențe asupra sistemelor vii
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 10 TERMEN: 09.12.2020

Obiectivul fazei:

Analiza relației dintre ionizarea aerului și emisiile de gaze (radon, CO2, CO) cu seismicitatea locală în funcție de structura geologică locală, factorii de mediu (date meteorologice, câmp electrostatic atmosferic, informații satelitare). De asemenea, un alt obiectiv este determinarea unei relații dintre ionizarea aerului, emisia de gaze cu comportamentul anormal al sistemelor vii. Extinderea rețelei de monitorizare include, pe lângă monitorizarea ionizării aerului și a radonului, determinarea concentrațiilor de CO2 – CO și instalarea de camere video cu microfon. Datele achiziționate în timp real sunt transmise către o platformă web de informare, geobs.infp.ro. Investigațiile sunt multidisciplinare și urmăresc fenomenele care au loc în sistemul cuplat Litosferă-Atmosferă-Ionosferă, relația cu seismicitatea regională și structura geologică, în vederea creșterii rezilienței la cutremure.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

  • dezvoltarea unei rețele multidisciplinare care să permită monitorizarea parametrilor neseismici, inclusiv ionizarea aerului și emisiile de gaze cu urmărirea reacțiilor sistemelor vii (păsări, câini, pești, furnici, etc), prin realizarea unui aplicații OEF (Operational Earthquake Forecasting).

Rezumatul fazei:

Ionizarea aerului este un efect al emisiei de gaze (radon, CO2) care este un fenomen precursor în zonele seismice. Va fi selectată zona seismică și va fi determinată evoluția zilnică și sezonieră a parametrilor de prognoză, abaterile lor față de normal, schimbări la termen în ratele de seismicitate utilizând relația magnitudine-frecvență și, în cele din urmă, vor fi corelate datele cu evenimentele seismice înregistrate. Studiul analizează monitorizarea emisiilor de gaze cu scopul de a dezvolta o aplicație OEF (Operational Earthquake Forecasting) pentru zona Vrancea, care se caracterizează prin cutremure profunde la cotul Munților Carpați. Această aplicație se bazează pe monitorizarea în timp real a parametrilor geofizici și geochimici, precum și pe analiza datelor pe termen lung.

Rezultate obținute:

Monitorizarea emisiilor de gaze (radon-222. CO2) într-un sistem complex OEF, cu aplicație pentru zona seismică Vrancea și transmiterea informațiilor în rețeaua existentă de avertizare seismică. Un astfel de sistem de luare a deciziilor ar putea fi util în acțiunile de reducere a riscurilor (Woo and Marzocchi, 2014). Reacția animalelor a fost înregistrată și analizată în cazul celui mai important cutremur produs în anul 2020 până în prezent. Se remarcă o manifestare a câinilor care sesizează zgomotul precursor produs de fragmentarea rocilor ca urmare a deformării solului.

Detalii