Revizuirea parametrilor de intrare si a metodologiei de generare a harților de tip ShakeMap
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 4 TERMEN: 23.08.2019

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal al acestei teme îl reprezintă îmbunătățirea hărțile de tip ShakeMap generate in cazul cutremurelor din Romania prin optimizarea algoritmilor de estimare a parametrilor mișcării terenului si completarea informațiilor înregistrate la stațiile seismice cu informații macroseismice observate in teren. Obiectivele specifice ale fazei sunt: i) realizarea unui studiu privind metodologia de generare a hărților de tip ShakeMap la nivel internațional și național ii) dezvoltarea unor algoritmi de estimare a parametrilor mișcării terenului (PGA, PGV, SA) folosiți ca date de intrare pentru generarea hărților iii) baza de date cu parametrii (PGA, PGV, SA) estimați.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • studiu privind metodologia de generare a hărților de tip ShakeMap la nivel internațional și național
  • algoritm optimizat pentru determinarea parametrilor mișcării terenului;
  • baza de date cu parametrii (PGA, PGV, SA) care descriu mișcarea terenului necesari generării harților de tip ShakeMap.

Rezumatul fazei:

Hărțile de tip ShakeMap reprezintă “fotografii” ale unor zone care surprind modul în care s-a mișcat terenul în timpul unui cutremur și constituie un instrument esențial și rapid pentru comunicarea informațiilor privind distribuția și severitatea mișcării terenului din zonele afectate de seism. Aceste informații pot fi utilizate de toți actorii implicați în gestionarea situațiilor de urgență în caz de cutremur major pentru a identifica zonele cele mai afectate de mișcarea seismică și pentru a estima amploarea acestora. De asemenea, produsele derivate din hărțile de tip ShakeMap sunt folosite ca date de intrare pentru programele de estimare a pierderilor de vieți omenești și a distrugerilor provocate de cutremur.

Rezultate obținute:

  • Un un studiu privind metodologia de generare a hărților de tip ShakeMap la nivel național și internațional
  • Un algoritm dezvoltat în Python pentru procesarea unitară a datelor în format EVT și MSEED provenite de la stațiile Kinemetrics și stațiile RSN care înregistrează continuu mișcarea terenului în scopul obținerii parametrilor necesari generării hărților de tip ShakeMap și a altor parametrii de interes ingineresc
  • Un algoritm dezvoltat în Python pentru scrierea parametrilor în formatul de intrare pentru ShakeMap, xml
  • O baza de date cu parametri pentru ShakeMap și parametrii de interes ingineresc pentru toate cutremurele de suprafață cu Mw > 3.5 și intermediare cu Mw > 4.0 produse în România în perioada 1996-2018

Detalii