Intocmirea bazei de date cu faliile active din vestul Carpaţilor Meridionali
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350112 FAZA 2

Obiective. Obiectivul general al proiectului este identificarea faliilor active, stabilirea tipului de faliere parametrizarea faliilor din zona de centru-vest a Romaniei, cum ar fi sudul orogenului Munţilor Apuseni, Bazinul Hateg si Teregova, etc.

Obiectivul fazei

Identificarea faliilor active din zona de vest Carpatilor Meridionali. Parametrizarea faliilor active.

Obiectiv 1.1. Corelarea datelor seismice, geologice si geofizice

Obiectiv 1.2. Stabilirea caracterului tipului de faliere.

Obiectiv 1.3. Diseminarea rezultatelor

Rezultate

(1) Harti de zonare seismica; (2) Baza de date seismologica: tabel de cutremure, tabel cu solutii de plan de falie. (3) Harta cu falii active.

(4) Articole trimise si acceptate( 4 articole publicate, 1 accepotat pentru publicare) la publicat in reviste ISI, si diseminarea rezultatelor la conferinte nationale(3) si internationale(7), 4 proceedinguri ISI

Detalii