Testarea performanțelor sistemului de alertare pentru zona costieră a Mării Negre
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 19 TERMEN: 14.03.2022

Obiectivul fazei:

Îmbunătățirea performanțelor sistemului de alarmare la cutremure prin extinderea funcționalității sale pentru zona costieră a Mării Negre.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Noi relații de estimare a magnitudinii cutremurelor utilizabile în cadrul sistemului de alarmare pentru zona costieră a Mării Negre;
  • Îmbunătățirea sistemului de alertare prin extinderea functionalității sale la zona costieră a Mării Negre;
  • Raport privind performanțele sistemului de alertare la cutremurele din zona costieră a Mării Negre.

Rezumatul fazei:

În cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) este operațional un sistem de alarmare la cutremure (http://ews.infp.ro) încă din anul 2002. Pentru îmbunătățirea sistemului de alarmare prin extinderea geospațială a funcționalității acesteia s-a evaluat performanța acestuia în cazul cutremurelor crustale din zona costieră a Mării Negre. Această testare s-a realizat prin testarea și adaptarea a numeroși parametri ce permit localizarea și estimarea magnitudinii cutremurelor. În zona costieră a Mării Negre catalogul de cutremure al INCDFP cuprinde 2131 de evenimente înregistrate în perioada 1900-2022. În vederea testării performanțelor de localizare s-au utilizat modele de viteză, dar și relații de estimare a magnitudinii diferite.

Rezultate obținute:

Metodologia studiată permite o estimare rapidă a magnitudinii moment a cutremurelor puternice înregistrate de Rețeaua Seismica Națională localizate in zona costiera a Marii Negre, utilizând date înregistrate în timp real. Rezultatele obținute în urma simulărilor realizate, vor fi integrate în cadrul sistemului de alertare la cutremure, în timp real, în vederea creșterii performanțelor acestuia. Valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale.

Detalii