Considerarea particularităților hazardului seismic local în cadrul metodologiilor de estimare a riscului seismic
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 2 PN 16350203 FAZA 1

Proiectul: Monitorizarea perturbatiilor ionosferice si corelarea anomaliilor de propagare a undelor radio de frecventa joasa (LF) si foarte joasa (VLF) cu activitatea seismica si vremea spatiala

Obiective generale:

· să evalueze particularitățile hazardului și vulnerabilității seismice din România, punând accentul pe posibilitatea de integrare a rezultatelor în studii de analiză a riscului;

· să faciliteze estimarea mai credibilă a pagubelor seismice, prin îmbunătățirea datelor de intrare și a metodelor utilizate în cadrul Sistemului rapid de estimare a pagubelor generate de cutremure în România (SeisDaRo).

Obiective specifice:

· Cercetarea posibilităților de considerare a specificațiilor și recomandărilor codului de proiectare P100/2013 în cadrul metodologiilor de evaluare a riscului recunoscute la nivel mondial;

· Analiza hazardului seismic local (considerând particularități ale cutremurelor majore Vrâncene sau crustale și legi de atenuare specifice) din perspectiva cerințelor analizelor de risc;

· Îmbunătățirea bazei de date referitoare la vulnerabilitate și a modelelor utilizate în estimarea pagubelor;

· Integrarea noilor metodologii și date obținute în cadrul Sistemului rapid de estimare a pagubelor generate de cutremure în România (SeisDaRo), utilizând datele Rețelei Seismice Naționale;

· Cercetări asupra scenariilor de tip multi-risc, considerând pe lângă efectele directe asupra structurilor și efectele seismice indirecte, provenind din disfuncționalități la nivelul rețelelor de transport, implicații ale ruperii barajelor, declanșării alunecărilor de teren sau valurilor de tip tsunami în Marea Neagră.

Rezultate:

Detalii