Posibilități de micșorare a riscului seismic pe amplasamente prezente și viitoare – în contextul seismicității teritoriului României
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 18 TERMEN: 30.08.2022

Obiectivul fazei:

Implementarea și performanțele metodei izolării seismice În cadrul acestei etape, vor fi descriși tipurile de izolatori seismici și se vor exemplifica aplicațiile izolării seismice. Se va prezenta modul de întreținere a unei clădiri izolate seismic, în sensul menținerii caracteristicilor de filtrare a inputului seismic în limitele în care a fost proiectată, precum și avantajele folosirii tehnologiei de izolare a bazei construcțiilor la seismele puternice.

Metodologia va urmări etapele:

 • Nominalizarea tipurilor de izolatori seismici optimi pentru seismele Vrâncene puternice;
 • Exemplificarea mentenanței unui obiectiv izolat seismic pentru a-și menține caracteristicile funcționale în limitele în care a fost proiectat și în timp (zeci de ani);
 • Protejarea clădirilor de patrimoniu și monumentelor istorice prin acest demers de creștere a rezilienței la acțiuni seismice puternice, prin posibile izolări a acestora.

Rezultate preconizate:

 • enumeraea și discutarea principiilor de funcționare a celor mai importante/folosite cu precădere sisteme de izolare seismică, care pot fi aplicate și pe teritoriul României;
 • considererea avantajelor și dezavantajelor fiecărui sistem de izolare seismică funcție de caracteristici tehnice, costuri, etc.;
 • posibilitatea alegerii celui mai eficient sistem de izolare seismică, potrivit unei anumite structuri existente sau viitoare;
 • importanța cunoașterii unei mentenanțe corecte și continue în timp, perioada de viață a unui sistem de izolare seismică întinzându-se pe întreaga viață a construcției (zeci de ani);
 • folosirea în continuare a sistemelor de izolare seismică la clădiri de patrimoniu, văzând experiența pozitivă de până acum în domeniu cu clădirile izolate seismic din București.

Rezultate obținute:

 • Bază de date cu cele mai folosite sisteme de izolare structuri
 • Prezentarea avantajelor și dezavantajelor unora din sistemele de izolare seismică a structurilor, folosite în domeniu, cu aplicabilitate la seismele vrâncene.
 • Textul celui de-al doilea capitol poate fi folosit ca un ghid de întreținere și mentenanță pe termen lung a structurilor izolate seismic din România.

Detalii