Tehnici multiple de analiză a comportamentului câmpului geomagnetic în corelație cu fenomenele tectonice, atmosferice și cu activitatea solară. Potenţiale influenţe asupra sistemelor vii
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 12f TERMEN: 31.10.2021

Obiectivul fazei:

Studiile anterioare au pus în evidență o legătura între variațiile câmpurilor geofizice și în special a câmpului geomagnetic din interiorul unei zone seismice și apariția cutremurelor moderate din zona seismică. Cu toate acestea, fenomenele ce determină variațiile anormale ale câmpului geomagnetic în perioada de pregătire a unui cutremur nu sunt complet deslușite.

  • proiectarea și instalarea unui nou echipament de monitorizare geomagnetică realizat prin activități de tip cercetare aplicativă care vin în susținerea analizelor din Faza 12i. Aparatura a fost achizitionată și instalată în paralel cu aparatura veche, la MLR.
  • inițierea studiilor privind comportamentul sistemelor vii și identificarea potențialelor influențe ale activității tectonice asupra acestora, prin testarea facilităților sistemului automat de monitorizare a comportamentului animalelor și luarea deciziilor privind dezvoltarea sa ulterioară.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului proiectului:

  • dezvoltarea a două noi rețele de monitorizare: a comportamentului câmpului geomagnetic și al animalelor,
  • luarea unor decizii privind dezvoltarea ulterioară a sistemelor pentru optimizarea înregistrărilor, în scopul detecției anomaliilor geofizice și bioseismice precursoare marilor cutremure, ce s-ar putea produce pe teritoriul României sau în Marea Neagră.

Rezultate obținute:

  • Instalarea unui nou sistem de monitorizare magnetică în tunelul de la Observatorul Seismologic Muntele Roșu (MLR)
  • Instalarea unui nou sistem de monitorizare, urmărire și observare a comportamentului peștilor din Acvariul Constanța
  • Testarea facilităților sistemului automat de monitorizare a comportamentului peștilor și recomandări de îmbunătățire și dezvoltare a acestora.

Detalii