Folosirea înregistrărilor senzorilor de infrasunete pentru identificarea și modelarea evenimentelor seismo-acustice observate de Rețeaua Seismică Națională
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 4 Termen: 09.12.2020

Obiective:

 • Prezentarea tipului de surse explozive de natură artificială, caracteristic detonărilor în mine și cariere, referențiale pentru analiza seismo-acustică (caracteristici principale – gama de frecvențe, amplitudinea maximă observată, distanța estimată pentru detecție –, propagarea prin atmosferă a semnalelor infrasonice generate de aceste surse, parametrii măsurați și erori posibile, condiții atmosferice de detectare),
 • Identificarea carierelor locale/regionale unde au loc detonări ca potențiale surse repetitive de evenimente seismo-acustice,
 • Selectarea evenimentelor de referință de interes, provenite de la sursele antropogene (locale și regionale), cu caracter exploziv – explozii în mine și cariere – și care au generat semnale înregistrate cu senzorii seismici și de infrasunete ai array-urilor seismo-acustice româneşti,
 • Analiza înregistrărilor infrasonice cu metodele de prelucrare standard selectate anterior în vederea extragerii caracteristicilor formelor de undă,
 • Analiza datelor care provin de la evenimentele de referință în vederea extragerii caracteristicilor „semnăturii” lor seismo-acustice (aspectul formei de undă, conținutul de frecvențe, amplitudinea, mișcarea particulei etc.).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • Listă cu evenimente seismo-acustice observate de Rețeaua Seismică Națională şi pentru care există semnale infrasonice associate,
 • Extragerea caracteristicilor formelor de undă seismice şi infrasonice asociate evenimentelor studiate, inclusiv a „semnăturii” seismo-acustice,
 • Modele ale evenimentelor seismo-acustice studiate.

Rezumatul fazei:

Activitatea seismică înregistrată pe teritoriul României este considerată ca fiind moderată față de cea globală, fiind împărțită în mai multe zone epicentrale: Vrancea, unde apar evenimente seismice cu caracter distructiv, Depresiunea Bârlad, Făgăraș-Câmpulung (cuprinde evenimentele de la Sinaia), zona Danubiană, falia Intramoesică, Banat, Crișana-Maramureș, Depresiunea Pre-Dobrogeană, Depresiunea Transilvania. Pe lângă seismicitatea naturală, există și surse antropice reprezentate de exploziile controlate din carierele din diferite regiuni. Aceste surse antropice/ explozii îngreunează semnificativ identificarea exactă a epicentrului pentru cutremurele produse pe teritoriul țării. În prezent, s-a identificat, prin diferite metode, peste 260 de cariere, reprezentând surse controlate de detonări care, în mod frecvent, pe baza înregistrărilor stațiilor RSN, sunt detectate și identificate ca evenimente seismice mici. Datorită dezvoltării Rețelei Seismice Naționale, pentru perioada de studiu ianuarie 2010 – decembrie 2020, au fost identificate 17553 evenimente localizate. Ținând cont de caracteristicile seismice ale surselor explozive, se urmărește detectarea semnalelor infrasonice care pot fi asociate cu epicentrele evenimentelor listate în ROMPLUS pentru regiunile de pe teritoriul României unde se găsesc concentrări de cariere. Pentru ca un eveniment seismic să fie considerat de natură antropică (explozie) este necesar să i se asocieze un semnal acustic.

Rezultate obținute:

 • Identificarea evenimentelor provenite de la sursele antropogene cu caracter exploziv (explozii în mine și cariere) care au generat semnale înregistrate atât cu senzori seismici (stațiile RSN) cât și cu cei cu infrasunete (array-urilor infrasonice instalate pe teritoriul țării),
 • Obținerea unui instrument util de discriminare a evenimentelor seismice produse la distanță locală prin analiza combinată a datelor infrasonice și seismice,
 • Realizarea unei liste cu evenimente seismo-acustice identificate cu ajutorul RSN și pentru care există semnale infrasonice asociate,
 • Extragerea caracteristicilor formelor de undă seismice și infrasonice asociate evenimentelor studiate,
 • Modele ale evenimentelor seismo-acustice studiate,
 • Comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil.

Detalii