PN23360201 OBIECTIVUL 2

Fenomenul seismic de la scara globală la scara locală într-o abordare multidisciplinară

Fazele proiectului:

Faza 1: Parametrizarea sursei seismice vrâncene de adâncime intermediară folosind metode relative (deconvoluție cu funcții Green empirice și rapoarte spectrale). Actualizarea bazei de date existente. Evaluarea factorului de calitate Q
Faza 2: Analiza statistică spațio-temporală a parametrilor seismicității (completitudine, parametrul b) înregistrată de RSN
Faza 3: Ecuaţii predictive pentru acceleraţia maximă a terenului generată de cutremurele de adâncime intermediară din regiunea Vrancea, cu corecţii pentru reducerea incertitudinilor epistemice datorate efectelor de amplasament
Faza 4: Distribuția intensităților macroseismice determinate pentru cutremurele recente
Faza 5: Analiza cutremurelor globale și locale înregistrate la noua rețea seismică AdriaArray și receptori neconvenționali pentru tomografie seismică

Prezentarea pe scurt a proiectului:

Caracterizarea seismotectonică şi geodinamică a zonelor seismogene, modelarea propagării undelor seismice şi a efectelor acestora la suprafaţa Pământului, dezvoltarea de sisteme de prognoză a fenomenelor din sistemul Pământ-Atmosferă pe baza monitorizării complexe multidisciplinare.

Obiectivele proiectului:

  • Investigarea seismologica complexă a litosferei și astenosferei în corelație cu fenomenele fizice din focarul cutremurelor.
  • Analiză și parametrizarea stohastica a proceselor seismice crustale si subcrustale din zonele seismotectonic active ale României cataloage si seismicitate.
  • Analiza înregistrărilor seismice și ale răspunsurilor macroseismice în scopul investigarii variabilităţii distribuţiei spaţiale a efectelor cutremurelor.
  • Analize multiparametrice a câmpurilor seismice și geofizice cu potențial precursor seismic și integrarea acestora într-o platforma de estimare a hazardului seismic dependent de timp.