Posibilități de micșorare a riscului seismic pe amplasamente prezente și viitoare – în contextul seismicității teritoriului României
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 11f TERMEN: 06.07.2021

Obiectivul fazei:

Posibilități de micșorare a riscului seismic pe amplasamente prezente și viitoare – în contextul seismicității teritoriului României

Metodologia va urmări etapele:

Definirea inputului seismic caracteristic zonelor din România unde este eficientă folosirea metodei de izolare seismică a construcțiilor. Identificarea clădirilor care pot fi izolate seismic eficient, existente și viitoare, conform parametrilor caracteristici de proiectare.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului proiectului:

  • Principiul izolării seismice a bazei structurilor. Se vor analiza zonele seismice din România unde se poate aplica metoda izolării seismice a clădirilor, cu avantajele și dezavantajele specifice. Relația dintre perioada fundamentală de oscilație a unei clădiri și perioada fundamentală a terenului de fundare. Relația dintre aceasta și magnitudinea unui seism.
  • Definirea cât mai corectă a accelerogramelor de la cota fundațiilor clădirilor, ținând cont de terenul pe care se află o clădire sau se va construi una. Analiza principalelor accelerograme de seisme puternice înregistrate din România, în secolul XX.
  • Identificarea principalelor mărimi geofizice și inginerești de care depinde alegerea soluției de izolare seismică a unei clădiri existente sau viitoare.
  • Prezentarea clădirilor izolate seismic din capitală. În procesul de proiectare de izolare seismică a bazei construcției trebuie avute în vedere anumite cerințe suplimentare.

Rezultate obținute:

  • Studiu multidisciplinar de seismologie și elemente de inginerie seismică pentru a prezenta situațiile când este eficientă folosirea procedurii de izolare seismică a bazei unei structuri pe teritoriul României.
  • Rolul terenului și analiza caracteristicilor acestuia care trebuie luate în considerare în analiza și proiectarea izolării seismice a structurilor
  • Analiza accelerogramelor seismelor puternice din secolul XX din lumina proiectării soluțiilor de izolare seismică. Se observă foarte clar variația invers proporțională a perioadei fundamentale a masivului de pământ pe care se află/ se va afla construcția cu magnitudinea evenimentului seismic
  • Prezentarea clădirilor izolate seismic din București, cu caracteristicile lor importante

Detalii