Servicii pentru facilitarea accesului la date, produse si indicatori de monitorizare in timp real a fluxurilor de operare din cadrul comandamentului seismic al INCDFP
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 6 TERMEN: 22.11.2019

Obiectivul fazei:

Dezvoltarea de baze de date si instrumente de acces la colecții de date calitative, standardizate, interoperabile pentru optimizare fluxului operațional de analiză- procesare-vizualizare

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Proiectarea aplicației centrale de furnizare a serviciilor bazată pe micro servicii distribuite în rețea, în vederea optimizării aspectelor legate de monitorizarea infrastructurii, asigurarea redundantei, luând-se în calcul replicarea funcționalităților în centrele de date ale INCDFP (Măgurele și Eforie)
  • Instrumente care permit interogarea datelor existente de către servicii externe validate cu scopul de a genera noi produse pentru utilizatorii publici sau comunități specifice.
  • Adăugarea de noi funcționalități pentru aplicația centrală de expunere a datelor și serviciilor
  • Configurarea elementelor și dezvoltarea interfețelor disponibile utilizatorilor după autentificare.

Rezumatul fazei:

Căutarea și organizarea datelor relevante pentru a iniția o cercetare este de cele mai multe ori primul pas în abordarea problemei (studiului). Volumul mare de date înregistrate și arhivate, cu un scop bine definit la acel moment, pot fi redescoperite și reutilizate în noi cercetări doar dacă această categorie de utilizatori neanticipați știu sau pot afla de existența lor, au posibilitatea să le evalueze calitatea și să reconstituie modul în care au fost generate. Managementul datelor de intrare este un factor decisiv în definirea calității și eficienței rezultatelor oricărui studiu/cercetări, cu atât mai mult acolo unde ele sunt extrem de diverse, heterogene și generate la diferite niveluri de analiză și procesare. Cu atât mai mult acest principiu se aplică datelor și studiilor geofizice, în general și seismologice, în particular, în a căror utilizare, respectiv realizare contează foarte mult modul în care se înlesnește accesului la un volum cât mai mare de date, îmbunătățindu-se astfel semnificativ capacitatea de a fi revalorificate.

Rezultate obținute:

  • A fost realizat Dataportal.infp, portalul cu metadate parametrii și produse asociate evenimentelor seismice
  • Au fost configurate micro-serviciile ce facilitează accesul la aceste produse ce asigură un flux optimizat de căutare- filtrare - selecție și descărcare a datelor și produselor.
  • Valorificarea instrumentelor de dezvoltare pentru operaționalizarea fluxului intern de acces la date și produse generate imediat după producerea unui cutremur.

Detalii