Monitorizarea stării de sănătate şi integritate a construcţiilor (SHM), bazate pe urmărirea curentă a evoluţiei în timp a caracteristicilor dinamice structurale
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 2 PN23360202 FAZA 3 TERMEN: 08.12.2023

Obiectivul fazei:

Definirea și aplicarea conceptului de Structural Health Monitoring (SHM) pe structuri selectate, cu exemple concrete și cuantificarea beneficiilor pe care aceste sisteme le au asupra gestionării fondului construit.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Monitorizarea structurală (Structural Health Monitoring - SHM) cu ajutorul analizei vibrațiilor se bazează pe modificările parametrilor dinamici caracteristici ai structurilor pentru a detecta, localiza, cuantifica și estima durată de viață rămasă a unei structuri, utilizând date experimentale. O activitate specifica o va reprezenta dezvoltarea metodelor de determinare și urmărire în timp a caracteristicilor dinamice structurale, bazate pe analiza răspunsului acestora la vibraţii provenite din surse seismice şi neseismice. Se va urmări identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integrității clădirii, utilizând infrastructura existentă de monitorizare a INCDFP. Ca rezultat final al etapei, pornind de la experiența unor proiecte internaționale (TURNkey) și Naționale (PREVENT) dar și în urma testelor realizate în cadrul activităților anterioare, se va propunere un set de instrucțiuni metodologice coerente de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a structurilor, utilizând date multi-disciplinare (nivelul de vibrații, parametri atmosferici, etc.).

Rezultate obținute:

  • Definirea Structural Health Monitoring (SHM), cu exemple concrete și cuantificarea beneficiilor pe care aceste sisteme le au asupra gestionării fondului construit. 
  • Adaptarea și implementarea metodelor de determinare și urmărire în timp a caracteristicilor dinamice structurale, bazate pe analiza răspunsului acestora la vibraţii provenite din surse seismice şi neseismice. 
  • Analiza comparativă a metodelor existente, prin dezvoltarea de proceduri de tip scenariu, din punct de vedere al datelor de intrare necesare, complexitatea procesării, acurateței metodelor și tipului de rezultate ce pot fi obținute, în fiecare scenariu.
  • Aplicarea și compararea pe și cu date reale. 
  • Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integrității clădirii, utilizând infrastructura existentă de monitorizare a INCDFP. 
  • Propunerea unui set de instrucțiuni metodologice coerente de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a structurilor, utilizând date multi-disciplinare (nivelul de vibrații, parametri atmosferici, etc.), pe baza testelor efectuate în activitățile anterioare, folosind și  expertiza obținuta în cadrul unor proiecte anterioare (internationale-TURNKey și naționale - PREVENT).

Detalii