Bază de date GIS cu modelul socio-economic de expunere și vulnerabilitate seismică (MODEVUS)
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 14i TERMEN: 07.12.2021

Obiectivul fazei:

  • îmbunătățirea estimărilor de pagube seismice din România în baza unui model socioeconomic.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • dezvoltarea unei baze de date GIS care să conțină un model socio-economic de expunere și vulnerabilitate seismică (MODEVUS) actual

Rezumatul fazei:

Principala țintă a acestei faze o constituie dezvoltarea unui model socio-economic de expunere și vulnerabilitate seismică actual (MODEVUS), care să fie integrat în cadrul metodologiilor de estimare a pagubelor seismice. Acest model va fi unul reprezentativ la nivel național (cel puțin la nivel de unitate administrativ-teritorială), făcând referire la aspecte precum numărul de clădiri 3 rezidențiale aparținând diferitor tipologii reprezentative (ideal și industriale și comerciale deși datele sunt limitate), numărul de locuitori aferent, profilul socio-economic al locuitorilor, rețele de transport precum și funcții de vulnerabilitate specifice pentru structuri. Baza de date în care va fi integrat modelul va avea un format specific Sistemelor Geografice Informatice (GIS), facilitând reprezentarea și analiza geo-spațială a datelor și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice.

Rezultate obținute:

În cadrul acestei faze au fost analizate seturi de date disponibile anterior cu privire la expunere și vulnerabilitate și au fost adunate standardizat într-o bază de date GIS care conține un model de expunere și vulnerabilitate seismică (MODEVUS) de actualitate.

Detalii