Realizarea, caracterizarea și integrarea catalogului mecanismelor focale ca baza de date inter‐operațională pentru întreg teritoriul României
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 20 TERMEN: 29.07.2022

Obiectivul fazei:

Realizarea, caracterizarea și intergrarea catalogului complet al mecanismleor focale de pe teritoriul României ca bază de date interoperațională.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • realizarea, caracterizarea și integrarea catalogului complet al mecanismelor focale integrate într-o bază de date interoperațională; baza de date (actualizabilă constant atât manual, cât și automat) va facilita considerabil modul de analiză a mecanismelor focale și va contribui, în final, la un număr mai mare de lucrări științifice referitoare la mecanismele produse de către INFP, deschiderea datelor facilitând transparența instituțională și colaborările inter-instituționale.
  • determinarea orientării stressului tectonic pentru zona seismică Vrancea;
  • platfoma ce permite vizualizarea spațială a mecanismelor focale pentru diferite zone seismice.

Rezumatul fazei:

Parametrii de sursă furnizează informații esențiale pentru studiile tectonice globale, regionale și locale, pentru analiza de risc seismic, precum și pentru multe tipuri de investigații seismologice.

Din punct de vedere seismotectonic, complexitatea proceselor seismice ce se produc în zona Vrancea ramâne pe departe de a fi complet înțeleasa și cunoscută.

De-a lungul anilor s-au efectuat studii privind determinarea sau analiza mecanismelor focale în România și anume: analiza activității seismice în zona de adâncime intermediară din zona seismică Vrancea în perioada 2010-2015; analiza activității seismice din diferite zone din România în perioada 2010-2014; parametrii sursei seismice al evenimentelor înregistrate în zona Vrancea crustală și zonele adiacente; catalogul mecanismelor focale ale cutremurelor vrancene înregistrtate înainte de 1997; mecanismele focale ale unor cutremure de magnitudine mica produse în regiunea Vrancea si zonele adiacente determinate prin inversia formelor de undă la frecvențe mari; studiul roilului seismic înregistrat în anul 2013 în zona Galați, etc.

Rezultate obținute:

Baza de date (actualizabilă constant, atât manual cât și automat) sub forma unui website este în sine un produs important al INFP, dar va fi utilizată și în dezvoltarea unui serviciu care să aducă valoare adăugată: filtrarea datelor în funcție de caracteristici, vizualizare în ferestrele de pop-up a reprezentărilor grafice ale mecanismelor, download al datelor de interes, analiză geospațială etc. Acestă interfață va facilita considerabil modul de analiză a mecanismelor focale și va contribui în final la un număr mai mare de lucrări științifice referitoare la mecanismele produse de către INFP, deschiderea datelor facilitând transparența instituțională și colaborările inter-instituționale.

Detalii