Analiza de risc seismic bazata pe scenarii
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 1 PN 1815-0101 FAZA 6

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal urmarit consta in evaluarea si cuantificarea impactului seismic direct al cutremurelor puternice.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

  • Scenarii de hazard seismic finalizate prin harti cu distribuţia spatţială a miscarii seismice asteptata la suprafata exprimata prin acceleraţiilor maxime si spectrale (perioada selectata T=1s) clasificate conform metodologiei de evaluare a riscurilor
  • Analiza spatiala a expunerii la fiecare hazard/scenariu calculat exprimat tabelar si grafic
  • Impactul scenariului seismic asupra fondului rezidenţial construit (SeisDaRo versiunea3) şi asupra infrastructurii de transport (GIS)
  • Matricea de risc construita conform metodologiei de evaluare a riscurilor , pentru evalurea globală şi clasificarea/prioritizarea scenariilor calculate

Aceste rezultate vor constitui contribuţia INCDFP la activităţile Platformei Naţionale de Reducere a Riscurilor de Dezastre şi GLERN

Rezumatul fazei:

Riscul seismic constituie un sector prioritar al cercetării ştiinţifice din domeniul hazardurilor şi riscurilor naturale, în contextul atenuării efectelor negative ale cutremurelor asupra populaţiei şi activităţilor economice. Implicarea activa a cercetării ştiinţifice romanesti în acest domeniu a început odată cu IDNDR (International Decade for Natural Disaster Reduction, 1990-1999) şi ISDR (International Strategy for Disaster Reduction). În prezent, la nivel European, gestionarea riscului asociat cutremurelor puternicei se face prin intermediul unei serii de acte legislative (the EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe COM 2010/673, 22 11 2010; A Community Approach on the Prevention of Natural and Man-Made Disasters COM 2009/82, 23 02 2009; Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management SEC 2010/162. Aceste acte normative sunt în strânsă legătură cu iniţiativele UNISDR HFA (Hyogo Framework for Action) şi SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction). În contextul creat de aderarea României la UE, cele mai importante misiuni naţionale sunt evaluarea riscurilor asociate seismelor la nivel regional/naţional precum şi integrarea acestor studii în cadrul european.

Detalii