Interoperabilitatea diferitelor metode de procesare, PPP, DD, MIDAS și testarea de soluţii combinate pe staţiile diferitelor reţele existente la nivel naţional (campanie şi permanente)
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 10 TERMEN: 29.0.2020

Obiectivul fazei:

Analiza deformărilor crustale rezultate din date satelitare a reprezentat întotdeauna un obiectiv major al cercetărilor privitoare la riscul seismic. Este binecunoscut, la nivel Mondial, că un precursor foarte important în studiile legate de predicţia cutremurelor de pământ îl constituie deformările scoarţei terestre evidenţiate în vecinătatea unei arii cu grad de seismicitate ridicat. Aceste deformări, manifestate la suprafaţă prin modificări ale dimensiunilor fizice ale terenului pot fi puse în evidenţă cu ajutorul măsurătorilor geodezice repetate, capabile să ofere parametrii geometrici ai zonei studiate cum ar fi distanţe, direcţii şi unghiuri.

Obiectivul acestei faze il constituie etapa a doua de analiză şi postprocesare a datelor GNSS, a variaţiilor anuale cauzate de încarcarea şi descarcarea stratelor de suprafaţă cu apă. Postprocesarea s-a realizat prin metode diferite de analiză şi a implicat diferite tipuri de reţele şi amplasamente GNSS.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru atingerea obiectivului fazei avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

  • actualizarea şi extinderea bazei de date GNSS realizate la nivel național în Faza 2/2019 prin adaugarea de staţii/date la nivel regional (European) şi de campanie;
  • Realizarea unui sau mai multor materiale ştiinţifice elaborate şi diseminarea rezultatelor;

Rezumatul fazei:

În ultimii ani, în Romania s-a utilizat tehnologia GNSS în studierea cinematicii blocurilor crustale din zona Vrancea [1] precum şi în studiul unor zone particulare. Ȋn studiile de până acum datele GPS achiziționate au fost procesate cu softul GNSS Inferred Positioning SYstem and Orbit Analysis SImulation Software GIPSY/OASIS , folosind strategia poziţionării precise pe punct (PPP) generând soluţii individuale pentru fiecare punct de observaţie. Teritoriul României este acoperit de o distribuție omogenă și densă care cuprinde peste o sută de stații permanente GNSS (Sistem Global de Navigatie Globala) majoritatea stațiilor au fost instalate în ultimii zece ani, fiind întreținute de diferite agenții, având obiective științifice și arhitecturi tehnice diferite.

Rezultate obținute:

Detalii