Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic în corelatie cu fenomenele tectonice, atmosferice și cu activitatea solară. Potenţiale influenţe asupra sistemelor vii
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 12i TERMEN: 06.08.2021

Obiectivul fazei:

Studiile anterioare au pus în evidență o legatură între variațiile câmpurilor geofizice și în special a câmpului geomagnetic din interiorul unei zone seismice și apariția cutremurelor moderate din zona seismică, cu toate acestea fenomenele ce determină variațiile anomale ale campului geomagnetic în perioada de pregătire a unui cutremur nu sunt complet deslușite.

  • alegerea metodelor adecvate de prelucrare a seriilor de timp cu date geomagnetice,
  • identificarea anomaliilor și a semnăturilor magnetice ale diverselor fenomene cunoscute,
  • identificarea și prezentarea metodelor de prelucrare (metoda vizualizării directe, metoda polarizării, metoda variației zilnice și metoda corelației) a datelor,
  • analizarea comportamentului câmpului geomagnetic înregistrat la Observatorul Seismologic MLR și corelarea cu activitatea seismică și solară,
  • procesarea datelor magnetice înregistrate pe parcursul ultimilor ani la Observatorul seismologic Muntele Roțu și identificarea anomaliilor precursoare cutremurelor cu magnitudini Mw>5.0, efectuate prin mai multe tehnici de analiză, cum ar fi tehnica vizualizării directe a seriilor de timp, tehnica polarizării și cea a corelației a două serii de timp înregistrate în două zone diferite relative la zona seismică Vrancea.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului proiectului:

  • studii teoretice și metode de prelucrare a datelor geomagnetice folosind tehnica vizualizării directe, a polarizării, a variației diurne și a corelației a două serii de timp și identificarea anomaliilor asociate fenomenului seismic și activității solare folosind aceste metode,
  • dezvoltarea de noi rețele de monitorizare a comportamentului câmpului geomagnetic și al animalelor)
  • cataloage de cutremure Mw>4.5, înregistrari de câmp magnetic, diagrame temporale lunare și valorile indicilor magnetici K psi PKp,
  • publicarea de articole științifice și prezentarea acestora la conferințe.

Rezultate obținute

Principalul obiectiv ala cestui studiu a fost investigarea legăturii dintre comportamentul câmpului geomagnetic măsurat într-o zonă seismică și activitatea seismică observată. Au fost folosite date geomagnetice care cuprind seturi de date 2000-2020. Pentru identificarea posibilelor anomalii geomagnetice măsurate la Muntele Roșu (MLR) din anul 2000 până în 2020, datele de la MRL au fost suprapuse cu seturile de date măsurate la Observatorul Magnetic Surlari (SUA), acestea fiind folosite ca date de referință. Comportamentul geomagnetic măsurat la MRL prezintă deosebiri de cel măsurat la SUA.

Detalii