Evaluarea mărimilor caracteristice sursei seismice subcrustale, prin metode relative, folosind datele înregistrate de rețeaua seismică națională în ultimii ani
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 2 TERMEN: 24.04.2019

Obiectivul fazei:

Analizarea sursei cutremurelor subcrustale moderate produse în anul 2018 (14 martie 2018, 25 aprilie 2018 și 28 octombrie 2018), considerate evenimente principale și a evenimentelor co-localizate numite funcții Green empirice (30 de evenimente), folosind tehnicile relative ale deconvoluției cu funcții Green empirice și rapoartelor spectrale.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • actualizarea bazei de date ce conține mărimile caracteristice ale cutremurelor de adâncime intermediară studiate în proiectele precedente obținute pentru zona Vrancea, cu parametrii sursei seismice (moment seismic, magnitudine din moment, raza sursei, frecvența de colt, căderea de tensiune, durata ruperii);
  • realizarea relațiilor de scalare pentru întregul set de date, pentru cutremurele subcrustale, disponibile, obținute prin diferite metode.

Rezumatul fazei:

Înainte de estimarea parametrilor de sursă în cazul cutremurelor moderate produse în anul 2018, s-au analizat câteva caracteristici ale seismicității de adâncime intermediară din zona Vrancea, pe baza informațiilor disponibile în baza de date. Caracteristicile activității seismice ale zonei de adâncime-intermediară Vrancea au fost analizate în lumina setului de date alcătuit din cutremurele ai caror parametrii de sursă au fost estmați, până în prezent, la 230 (2.8≤ MD ≤6.0, 60≤h≤180 km) de cutremure subcrustale vrâncene localizate complet, produse între anii ianuarie 1982 - decembrie 2018. În completare au fost adăugate și cele 4 cutremure puternice produse în secolul XX în zona Vrancea: 1940, 1977, 1986 și 1990. Litosfera subdusă este împarţită în două (Trifu și Radulian, 1994) sau chiar în trei segmente pe adâncime (Enescu și Enescu, 1998; Oncescu, 1986; Popescu et al., 2001).

Rezultate obținute:

  • Parametrizarea sursei seismice subcrustale vrâncene prin aplicarea metodelor relative ale rapoartelor spectrale și deconvoluției cu funcții Green empirice pe un set de 230 de evenimente de adâncime intermediară; Parametrii estimați au fost adăugați la reultatele obținute de Oncescu et al. (1998) și Gusev et al. (2002), folosind tehnica spectrală absolută.
  • Analiza proprietăților scalare ce caracterizează sursa subcrustală vrânceană prin extinderea setului la toate datele existente din studiile anterioare împreuna cu datele prelucrate în cadrul acestei analize (30 de evenimente);

Detalii