Implementarea și testarea sistemului automat de detecție și localizare pentru zona seismică Galați
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 5 TERMEN: 18.10.2019

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal al fazei consta in adaptarea unor instrumente existente si dezvoltarea unor instrumente noi, necesare construirii unui sistem automat de monitorizare a seismicității in zone active din Romania, cu potențial de funcționare in timp real. Sistemul de monitorizare va genera un catalog automat de evenimente seismice coborând la nivel de micro-seismicitate si va permite o analiza rapida si detaliata a caracteristicii acestor evenimente. De asemenea, el va furniza informația care in continuare poate fi utilizata la emiterea unei alerte de potențiala activare seismica a zonei. Faza se focusează pe zona seismica Galați ca studiul de caz urmând ca toate dezvoltările sa pot fi generalizate ducând la un sistem universal.

Metodologia va urmări etapele:

  • Instalarea si testarea sistemului de detecție si localizare automata folosind înregistrările continue, bazat pe metoda BackTrackBB (Poiata et al. 2016, 2018) si focusat pe zona seismica Galați.
  • Aplicarea sistemului automat pe date continue disponibile înregistrate in zona Galați si corespunzătoare configurațiilor diferite de rețea locala in vedere evaluării rezoluției si nivelului de detecție si localizare a evenimentelor seismice.
  • Compararea cataloagelor obținute prin aplicarea sistemului automat cu catalogul ROMPLUS si catalogul relocalizărilor manuale cu program JHD (Popa et al., 2016) pentru perioada de roi seismic din 2013.
  • Extinderea sistemului automat de detecție si localizare spre caracterizarea surselor seismice prin dezvoltarea sub-modulelor pentru crearea bazei de date de evenimente seismice similare (de tip „template families”).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Sistem de detecție si localizare a surselor seismice folosind date continue si particularizat pentru zona Galați.
  • Catalog cu evenimente seismic si caracteristicele lor integrabil in baza de date INCDFP.

Rezumatul fazei:

Implementarea si testarea sistemului automat de detecție si localizare pentru zona seismica Galați

Recentele secvențe de seismicitate crustală din fața zonei Vrancea (e.g., roiul de la Galați din 2013; Fig. 1) a subliniat importanta studiului mai detaliat a hazardului asociat faliilor crustale. Regiunea Galați, având în vedere roiul seismic din 2013, cât și instalarea recentă a stațiilor permanente adiționale (Fig. 1b), reprezintă un studiul de caz important pentru analiza și monitorizarea activității seismice crustale cu potențială legătura cu activitatea antropogenă din aceasta zonă. Schema de detectare și localizarea cutremurelor implementate la INCDFP (programul Antelope‐ www.brtt.com) are la bază o procedură clasică care presupune (re)citirea manuală a sosirilor undelor seismice de către un utilizator. Această citirea manuală, urmată de o asocierea a fazelor corespunzătoare, poate fi dificilă în cazul activității seismice intense și complexe (Popa et al. 2016).

Rezultate obținute:

  • Instalarea și testarea programului de detecție și localizare BackTrackBB folosind date înregistrate în zona seismică Galați în timpul roiului seismic din 2013
  • Dezvoltarea și integrarea în pachetul existent module suplimentare de controlul calității datelor și selectarea stațiilor după criteriul de zgomot.
  • Sistemul a fost aplicat unei perioade inițiale (2 luni) de funcționare a rețelei seismice actuale din zona Galați
  • Catalogul de cutremure furnizat cuprinde perioada roiului seismic din 2013 și noiembrie-decembrie 2017.

Detalii