Răspunsul seismic și efectele seismice locale pentru structuri locale sedimentare ca factori determinanți în hazardul seismic generat (în arii urbane) de sursele seismice vrâncene de adâncime intermediară
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 2 PN23360202 FAZA 1 TERMEN: 24.11.2023

Obiectivul fazei:

Analizarea răspunsului seismic la amplasamente folosind date din ȋnregistrărire cutremurelor vrancene de adâncime intermediară (prin considerarea influenței efectelor locale).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

În această etapă se analizează răspunsul seismic la amplasamente generat de cutremurele vrâncene produse de surse de adâncime intermediară. Evaluarea s-a făcut pentru arii de interes diferite, pornind de la caracteristicile spectrale determinate de specificul depozitelor geologice excitate de mișcări seismice. Se evidențiază modul în care specificul geo-morfo-structural al fiecărei arii investigate influențează răspunsul seismic, generând caracteristici diferite atât în domeniul spectral, cât și în valorile maxime ale parametrilor înregistrați sau procesati, cu eventualele amplificări sau atenuări. Interpretarea corectă a caracteristicilor dinamice ale solurilor este de mare importanță pentru o protecție antiseismică eficientă a clădirilor și pentru evaluarea riscului seismic efectiv la care sunt expuse acestea. Scopul final este, desigur, limitarea riscului seismic la un nivel „acceptabil” din punct de vedere social și economic.

Rezultate obținute:

  • Analiza răspunsului seismic și a efectelor seismice folosind parametri specifici (accelerație maximă PGA, accelerație spectrală maximă, perioade predominante de oscilație);
  • Definirea unui interval spectral corespunzător nivelului mișcării seismice pe baza caracteristicilor induse de efectele seismice locale alături de cele determinate de sursa seismică;
  • Evidențierea specificității caracteristicilor răspunsului local generate de sursele vrâncene și condițiile locale din ariile extracarpatice (Platforma Moesica, orașele Bucuresti, Cernavodă).
  • Evaluarea răspunsului dinamic al depozitelor sedimentare în contextul seismicitatii vrâncene și considerând influența efectelor locale.
  • Date de input utile în reducerea riscului seismic, aducând o contribuție importantă în studiile de seismicitate urbană.

Detalii