Analiza și modelarea diferitelor tipuri de evenimente geofizice înregistrate cu stațiile românești de monitorizare a infrasunetelor
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080101 FAZA 6 Termen: 25.10.2021

Obiectivul fazei:

Caracterizarea tipurilor de surse geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale, care sunt referențiale pentru modelarea evenimentelor acustice prin:

 • Prezentarea tipului de surse geofizice acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsuraţi (gama de frecvențe, amplitudinea maximă observată, distanța estimată pentru detecție etc.) şi al condițiilor atmosferice de propagare
 • Selectarea evenimentelor de referință de interes, provenite de la sursele geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale (explozii de meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea avioanelor sonice şi supersonice etc.) și care au generat semnale înregistrate staţiile infrasonice româneşti
 • Analiza înregistrărilor infrasonice cu metodele de prelucrare standard selectate anterior în vederea extragerii caracteristicilor formelor de undă (direcția de sosire-azimutul invers, viteza aparentă a fazei, frecvența, amplitudinea, SNR) şi a „semnăturii” lor acustice

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • Listă cu tipuri de surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale: explozii de meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea avioanelor sonice şi supersonice etc.
 • Listă cu evenimente de referință de interes, provenite de la sursele geofizice studiate
 • Extragerea caracteristicilor formelor de undă infrasonice asociate evenimentelor studiate, inclusiv a „semnăturii” acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsuraţi
 • Modele ale evenimentelor geofizice studiate

Rezumatul fazei:

În faza 6 au fost prelucrate și analizate datele de infrasunete înregistrate de stațiile seismice românești prin tehnicile specifice array-urilor acustice și prin metoda de corelare încrucișată a formelor de undă, respectiv algoritmul PMCC (Progressive Multi-Channel Correlation). Undele infrasonice sunt generate de o varietate de surse naturale și antropogene. În urma prelucrării datelor înregistrate de stațiile românești de monitorizare a infrasunetelor, s-a observat o bună eficiență a acestora în detectarea semnalelor acustice produse de surse geofizice specifice de tip impulsiv amplasate la distanțe regionale și locale. S-au selectat pentru analiză și modelare tipurile de evenimente geofizice observate frecvent și cu acuratețe în înregistrările stațiilor românești de monitorizare ainfrasunetelor.

Rezultate obținute:

 • Rezultatele analizelor semnalelor infrasonice detectate de stațiile BURARI și IPLOR;
 • Realizarea listei cu tipuri de surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale: explozii de meteoriți, explozii chimice și accidentale, deplasarea avioanelor sonice și supersonice;
 • Realizarea listei cu evenimente de referință de interes provenite de sursele geofizice studiate;
 • Extragerea caracteristicilor formelor de undă infrasonice asociate evenimentelor studiate, inclusiv a ”semnăturii” acustice și caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsurați;
 • Modele ale evenimentelor geofizice studiate;
 • Lucrări și comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil.
 • Detalii