Trasarea aliniamentelor de lucru în reţeaua Vrancea extinsă, constituirea bazei de date, calculul deformaţiilor uniaxiale.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350111 FAZA 1

Obiectivul principal al proiectului: Proiectul îşi propune să fie o componentă importantă la rezolvarea obiectivelor generale ale INCDFP legate de studiile de risc seismic în concordanţă cu alinierea la competitivitatea internaţională a cercetării româneşti, prezenţa pe pieţele internaţionale a produselor inovatoare realizate în ţară şi deschiderea globală a pieţei naţionale de C&D. Obiectivul fundamental al proiectului este de a se determina, pe baza cunoaşterii deplasărilor punctelor în cadrul unor aliniamente de observatoare GPS existente, deformaţiile uniaxiale la suprafaţă, ceea ce va constitui un aport important de informaţie în studiile de risc seismic.

Obiectivul fazei:

§ Trasarea aliniamentelor de lucru, cu respectarea cerinţelor impuse relativ la sistemele de falii majore din regiune, calculul deformaţiilor pe aliniamente, calculul componentei de rotaţie, reprezentări grafice individuale pentru fiecare aliniament definit în cadrul celor două subreţele, Vrancea Nord şi Vrancea Sud.

Rezultate:

§ Calculul deformaţiilor uniaxiale, calculul componentei de rotaţie, harta deformaţiilor pentru cele două subreţele Vrancea Nord şi Vrancea Sud, reprezentări grafice pentru deformaţiile calculate pe fiecare aliniament de observatoare GPS.

Detalii