Evaluarea efectelor seismice în localitățile din aria extracarpatică a României la cutremurul vrâncean maxim posibil Mw=8
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 19 TERMEN: 11.09.2022

Obiectivul fazei:

Evaluarea hazardului seismic local reprezintă un pas important în cuantificarea variabilității mișcării seismice într-un anumit amplasament și aduce un aport important la evaluarea riscului seismic pe teritoriul extra-carpatic al României. Se vor atinge următoare le obiective:

  • estimarea efectelor seismice locale aparute la stațiile seismice localizate pe teritoriul extra-Carpatic și cuantificarea acestora pentru integrarea în evaluarea hazardului local și a riscului seismic.
  • evaluarea efectelor seismice în localitățile din aria extracarpatică a României la un cutremurul vrâncean maxim, posibil MW=8.

Rezultate preconizate:

  • implementarea unei noi metodologii prin abordări noi de evaluare a hazardului seismic folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic;
  • sistematizarea datelor înregistrate și re-evaluate ale acceleraţiilor maxime (PGA,cm/s2), ale perioadelor fundamentale (T,s) şi ale intensităţilor seismice MM.

Rezumatul fazei:

Această etapă va dezvolta o nouă metodă și o nouă metodolgiede evaluare a hazardului seismic, folosind factorii neliniari de amplificare spectrala, în funcţie de magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. La ultimele 3 cutremure vrâncene mai puternice din 30 august, 1986 (Mw =7.1; h= 141,7 km), 30 mai, 1990 (Mw=6.9; h=90,9 km) şi 31 mai, 1990 (Mw= 6.4; h=86,9 km) la staţiile seismice din România de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului, INCERC – Bucureşti şi de la Institutul de Geofizică şi Seismologie de la Chişinău, Rep. Moldova s-au înregistrat acceleraţii mai mari decât cele din epicentrul Vrâncioaia, chiar duble. Aceste valori înregistrate cer o nouă metodologie de evaluare a hazardului și a riscului seismic.

Rezultate obținute:

  • Hărți în termeni de accelerație și intensități ale scenariului de cutremur vrâncean Mw8 analizat în abordare clasică deterministă (GMPM ponderate)
  • Analiza efectelor locale din semnale înregistrate la suprafață folosind SAF și variația maximelor spectrale Tp ale răspunsului seismic pentru fiecare stație: toți parametrii folosiți sunt sistematizați într-un flatfile util în crearea de grafice și analize ulterioare.

Detalii