Ajustarea codurilor de detecție si localizarea a surselor seismice si dezvoltarea capacitații de analiza datelor in timp real
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 16 TERMEN: 13.09.2021

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal al acestei faze constă în extinderea și modificarea codurilor sistemului automat de detecție și localizare a surselor seismice dezvoltat în faza precedentă a proiectului (Faza 5), pentru extinderea spre capacitate de analiză a fluxului continuu de date seismice în timp real. Se urmărește, de asemenea, potențiala generalizare a sistemului de analiză rezultat pentru o extindere spre alte zone active seismic din România. Un pas important și necesar în atingerea obiectivelor o reprezintă evaluarea resurselor de calcul și stocare existente la INCDFP pentru determinarea configurației optime de implementare a sistemului de analiza în timp real.

Metodologia va urmări etapele:

 • modificarea softului automat de detecție și localizare testat pe zona Galați în vederea integrării accesului la date continue din baza de date INCDFP și crearea versiunii separate de program pentru analiza datelor seismice în timp real,
 • evaluarea resurselor de calcul și stocare existente la INCDFP pentru determinarea configurației optime de hardware care va asigura implementare eficientă a sistemului de analiza în timp real,
 • dezvoltarea modulelor de control de calitate a datelor,
 • simularea unui caz de criză în regim off-line, folosind datele seismice înregistrate în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2019,
 • evaluarea și analiza catalogului de evenimente seismice produs de sistem de analiza în timp real,
 • definirea setărilor pentru sistemul de alertare seismică.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • varianta independentă a softului de detecție și localizare a seismicității adaptată analizei în timp real,
 • catalog automat de evenimente seismice și caracteristicele lor,
 • module pentru evaluarea calității datelor seismice din baza de date INCDFP,
 • module pentru post-procesarea formelor de undă a evenimentelor din catalog automat generat,
 • definirea potențialului sistem de alertă seismică bazată pe catalog automat generat.

Rezumatul fazei:

Secvențele de cutremure crustale din România au demonstrat importanța studiului și analizei detaliate a activității seismice și contextul tectonic asociat faliilor crustale pentru îmbunătățirea evaluarea hazardului seismic în astfel de zone. Regiunea Galați, având în vedere roiul seismic din 2013, cât și instalarea recentă a stațiilor permanente adiționale, reprezintă un studiul de caz important pentru analiza și monitorizarea activității seismice crustale cu potențială legătură cu activitatea antropogenă din aceasta zonă. Obiectivul principal al acestei faze este de a extinde sistemul automat de detecție și localizare a surselor seismice particularizat pentru zona Galați, bazat pe adaptarea unei metode automate de detecție și localizare BackTrackBB (Poiata et al., 2016; 2018), și prezentat în faza 5 a proiectului spre un sistem de monitorizare cu capacitate de analiza în regim timp real sau pseudo-real.

Rezultate obținute:

 • Dezvoltarea variantei independente a softului de detectare și localizare acompaniată de module asociate necesare pentru implementarea fluxului de analiză;
 • Catalog automat de evenimente seismice care include caracterizarea lor prin evaluarea SNR- și a magnitudinilor. De asemenea, a fost produs un catalog de familii de eveniment care poate fi folosit independent;
 • Dezvoltarea și testarea modelelor de evaluare a calității datelor seismice și de postprocesare a evenimentelor din catalogul automat;
 • Definirea criteriilor inițiale pentru potențialul sistemului de alertă seismică bazată pe catalog automat generat.

Detalii