CERCETARI COMPLEXE PRIVIND EVALUAREA SI REDUCEREA RISCULUI SEISMIC PE TERITORIULUI ROMANIEI - CEERS PN09 03
PROGRAMUL NUCLEU 2009-2015

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Obiective:

Obiectivul 1 - Seismotectonica şi caracterizarea în timp real a seismicităţii României

Obiectivul 2 - Implicatiile structurii locale si de adancime asupra hazardului seismic

Obiectivul 3 - Hazard si risc seismic generate de cutremurele din Romania

Obiectivul 4 - Cercetări privind detectarea în timp real a cutremurelor catastrofale vrâncene în vederea reducerii riscului seismic