Caracteristici spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 7f TERMEN: 2020

Obiectivul fazei:

Analiza caracteristicilor spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene puternice şi moderate

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • influenţa frecvenţei dominante a acceleraţiei terenului asupra intensităţii macroseismice în amplasamente (pentru nivele de intensitate definite prin pagube structurale – I ≥ 5),
  • spectre de viteză şi deplasare pentru cutremurele subcrustale vrâncene puternice şi moderate (Mw > 4),
  • variaţii spaţiale ale frecvenţei dominante a vitezei terenului,
  • dependenţa frecvenţei dominante a vitezei terenului de magnitudinea cutremurelor.

Rezumatul fazei:

Caracteristicile spectrale ale mişcării seismice a terenului într-un amplasament sunt determinate atât de caracteristicile sursei seismice care le-a generat, cât şi de distanţa sursă – amplasament, de caracteristicile structurale ale mediului de propagare de la sursă la amplasament şi de geologia locală în amplasament. Efectele macroseismice ale cutremurelor puternice, cuantificate prin intensitatea macroseismică, au fost corelate cu nivelul maxim al mişcării seismice a terenului, fiind propuse numeroase ecuaţii empirice care leagă intensitatea macroseismică de acceleraţia maximă (PGA).

Rezultate obținute:

  1. Analiza frecvenței dominante a accelerației terenului asupra intensității macroseismice în amplasamente
  2. Spectre de viteză și deplasare a terenului pentru cutremurele subcrustale vrâncene puternice și moderate (Mw > 4)
  3. Analiza variațiilor spațiale ale frecvenței dominante a vitezei terenului, generate de cutremurele vrâncene puternice și moderate
  4. Analiza variației frecvenței dominante a vitezei terenului cu mărimea cutremurelor.

Detalii