Studiul comparativ al tehnicilor geofizice de monitorizare și metodelor seismologice de analiză, procesare și interpretare a structurii de mică și mare adâncime din zona de vest a României
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 3 PN23360301 FAZA 2 TERMEN: 31.08.2023

Obiectivul fazei:

Studiu bibliografic cu privire la metodele de investigare a structurii crustei și litosferei; Studiu bibliografic în ceea ce privește stadiul actual al nivelului de cunoaștere a structurii de mică și mare adâncime din zona de vest a României; Dezvoltare metodologiei de estimare a structurii crustei și litosferei din date de cutremur și zgomot seismic; Analiza metodelor utilizate în determinarea structurilor de viteze; Analiza seturilor de date existente și a tehnicilor de procesare a acestora în vederea determinării structurii de viteze; Analiza comparativă a metodelor de inversie a datelor de zgomot seismic și a celor provenite de la cutremure în scopul obținerii modelelor de viteze.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Rezultate obținute: