Implementarea si testarea sistemului de detecție si localizare a surselor seismice pentru zona Vrancea: evaluare performantelor sistemului prin compararea catalogului automat cu catalogul de cutremure ROMPLUS
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 21f TERMEN: 12.09.2022

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal al fazei constă în adaptarea unor instrumente dezvoltate în fazele anterioare și elaborarea unor instrumente/programe noi care să permită compararea catalogului automat obținut pentru zona Vrancea prin intermediul sistemului automat de detecție și localizare a surselor seismice cu catalogul oficial de seismicitate a României – ROMPLUS (Oncescu et al., 1999) produs de INCDFP.

Obiectivele specifice fazei sunt următoarele:

 • evaluarea performanței sistemului automat de detecție și localizare a cutremurelor de adâncime intermediară din zona Vrancea prin compararea cu catalogul ROMPLUS.
 • generarea unui flux automat pentru estimarea diferenței relative de poziționare (în spațiu și timp) a evenimentelor din catalogul automat și catalogul ROMPLUS.
 • estimarea automată a magnitudinii evenimentelor din catalogul automat și compararea magnitudinilor cu valorile raportate în ROMPLUS.

Metodologia va urmări etapele:

 1. dezvoltarea instrumentelor necesare pentru extragerea informației despre localizare evenimentelor de adâncime intermediară asociate zonei Vrancea din catalogul ROMPLUS și buletinul revizuit asociat acestuia;
 2. dezvoltarea instrumentelor de comparare a localizării evenimentelor din cele două cataloage;
 3. crearea capacitații de accesare a bazei de date cu înregistrările de la stații seismice INCDFP;
 4. dezvoltarea și automatizarea modulului de estimarea magnitudinii evenimentelor seismice;
 5. standardizarea și automatizarea fluxului de compararea a celor două cataloage de cutremure.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • fluxul de procesare și instrumente asociate pentru compararea catalogului automat și a catalogului ROMPLUS;
 • evaluarea performanței sistemului automat prin compararea localizării în spațiu și timp a cutremurelor detectate;
 • estimarea automată a magnitudinii evenimentelor detectate calibrată cu magnitudinea evenimentelor din catalogul ROMPLUS

Rezumatul fazei:

Obiectivul principal al acestei faze este de a dezvolta un flux de procesare și instrumente asociate ce permit comparația catalogului ROMPLUS cu catalogul automat produs prin procesarea datelor continue, înregistrate la stații seismice, cu ajutorul sistemului automat prezentat în faza precedentă – 21i. Catalogul automat produs în faza precedent, ca urmare a testării și aplicării metodei pe un set de date definit pentru zona Vrancea, s-a focusat pe perioada selectată de 2 luni, Decembrie 2016 – Ianuarie 2017, care a cuprins un eveniment moderat de magnitudine ML = 5.6 (pe 27 Decembrie 2016). Această etapă demonstrează că, în general, pozițiile evenimentelor seismice obținute cu ajutorul analizei automate corespund celor din catalog ROMPLUS. Diferențele care apar pot fi atribuite influenței configurației stațiilor și a modelului de viteze folosit.

Rezultate obținute:

 • Dezvoltarea de instrumente sub forma programelor și rutinelor (în limbaj Python) ce permit accesarea informației despre localizarea evenimentelor în catalogul ROMPLUS și buletine revizuite asociate și compararea lor cu localizările automate.
 • evaluarea performanței sistemului automat prezentat în etapa 21i prin compararea evenimentelor detectate și localizarea lor cu evenimente din catalogul ROMPLUS.
 • Modulul automat pentru calculul magnitudinii locale (Ml) a fost implementat și testat pentru zona Vrancea, calibrarea fiind efectuată cu ajutorul catalogului ROMPLUS.

Detalii