Date și produse GNSS, Ionosferice (TEC), InSAR – Integrarea și armonizarea cu standardele sau cerințele serviciilor de referință la nivel național și internațional
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 2 PN 19080201 FAZA 22

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Dezvoltare serviciu de descărcare al imaginilor, respectiv încărcare al imaginilor proprii, și unul de procesare a acestor imagini, care se bazează pe un flux de lucru simplu, dar eficient, din SNAP (The Sentinel Application Platform);
  • Dezvoltarea structurii serviciilor web de accesare, vizualizare și descărcare date și produse bazate pe date GNSS/satelitare prin integrarea și armonizarea cu standardele sau cerințele serviciilor de referință la nivel național și internațional (hărți şi grafice în timp real, cu privire la deplasările şi vitezele înregistrate, de întârzieri şi interferențe în Ionosferă şi Troposferă, analiza calităţii datelor, interferograme și hărți de deformare SAR).