Eficientizarea metodelor de analiza a solutiilor ecuatiei undelor elastice prin introducerea transformatei Fourier partiale, a functiilor generalizate (distributiilor) și a reprezentarii prin integrala Kirchhoff a solutiilor particulare ale ecuatiei undelor elastice
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350107 FAZA 1

Proiectul: Interactia undelor seismice (produse in focarele intermediare vrancene) cu suprafața și cu structurile de la suprafata si efectele lor asupra mediului construit

Obiectivele proiectului:

- evaluarea si cuantificarea efectelor seismice cu aplicabilitate la diferite amplasamente

- modelarea propagarii undelor seismice prin structuri cu anumite caracteristici, in vederea introducerii lor ca input pentru proiectarea antiseismica.

Obiectivul fazei: Eficientizarea metodelor de analiza a solutiilor ecuatiei undelor elastice prin introducerea transformatei Fourier partiale (în raport cu variabilele paralele cu planul suprafetei), a functiilor generalizate (distributiilor) și a reprezentarii prin integrala Kirchhoff a solutiilor particulare ale ecuatiei undelor elastice

Rezultate

introducere unei noi metode de studiu a propagarii undelor elastice in corpuri (solide) izotrope, bazata pe potentialele Kirchhoff pentru ecuatia undelor cu surse, imprumutata din teoria electromagnetismului

Indicatori :

ELASTIC WAVES EQUATION WITH LOCALIZED SOURCES IN ISOTROPIC HALF-SPACE, autor B. F. APOSTOL, Romanian Journal of Physics, in press

THE NECESSITY OF CONSIDERING NONLINEAR SEISMOLOGY IN SITE EVALUATION, autori Dr. Stefan Florin Balan si Dr. Bogdan Felix Apostol, « 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016; Sciences and technologies in Geology, Exploration and mining, Section: Applied and Environmental Geophysics; Albena, Bulgaria”, 2016

Reinforced concrete buildings behaviour in the Metropolis of Bucharest during Romanian strong earthquakes”, autori Stefan Florin BALAN, Dragos TOMA-DANILA, Bogdan Felix APOSTOL, „International Conference on Urban Risk” ICUR 2016, Lisabona, Portugalia

Detalii