Modele ale structurii crustei terestre și corelarea cu zonele seismic active. Comparatie între caracteristicile mecanismelor din zonele considerate și direcțiile preponderente ale faliilor din zona. Dinamica blocurilor crustale.
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 1 PN 1815-0101 FAZA 5

Obiectivul proiectului:

Aplicarea metodelor moderne in estimarea hazardului seismic regional si local si evaluarea si reducerea riscului seismic.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Acest proiect are ca obiectiv realizarea unei investigatii complexe care sa evidentieze interconectarea fenomenelor care au loc în interiorul Pamantului cu cele de la suprafata, in scopul modelarii proceselor seismice si a fenomenelor tectonice si identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile crustale, potentialul seismogen si modelele de propagare ale undelor seismice în scopul evaluarii hazardului si riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Pentru a indeplini acest obiectiv se au in vedere mai multe directii de cercetare: (1) estimarea si masurarea efectelor cutremurelor in cazul diferitelor amplasamente, modelarea propagarii undelor seismice prin structuri cu anumite caracteristici, in vederea introducerii lor ca date de intrare pentru proiectarea antiseismica, (2) evidentierea relatiei complexe dintre structura geologica, tensiunile crustale si potentialul seismogene al unor arii seismic active, (3) determinarea parametrilor surselor seismice crustale si subcrustale: momentul seismic scalar, căderea de tensiune, raza si durata sursei, frecventa de colt, pentru cutremurele ale caror inregistrari au un raport semnal/zgomot mai mare decat 5, (4) parametrizarea gruparilor seismice din zonele seismogene ale Romaniei, (5) dezvoltarea de noi relatii de atenuare a intensitatii macroseismice pentru cutremurele crustale si subcrustale pentru realizarea unor analize de risc bazate pe scenarii seismice, (6) evaluarea post-seismică a stării structurii clădirilor, în cazul cutremurelor puternice, (7) estimarea pagubelor si evaluarea rapida a efectelor macroseismice si (8) evaluarea unor hazarde secundare asociate cutremurelor si anume fenomenul tsunami din zona litoralului romanesc al Marii Negre.

Obiectivul fazei:

Unul dintre cele mai evidente efecte ale eliberării de stres în crustă sunt cutremurele tectonice. Datorită numărului mare de mecanisme focale existente în urma cutremurelor din studiile regionale și a numărului crescând de soluții de mecanisme făcute public, de ex. Proiectul Global CMT (fostul grup de seismologie din Harvard) sau NEIC / USGS, mecanismele focale unice ale cutremurelor (FMS) formează majoritatea înregistrărilor de date din baza de date WSM. Datele privind mecanismele focale furnizează informații privind mărimile relative ale tensiunilor principale, astfel încât poate fi atribuit un regim tectonic.

Determinarea principalelor orientări de stres și a mărimilor relative din aceste mecanisme trebuie făcută cu precauție apreciabilă. Trei tipuri de înregistrări de date din mecanismele focale se disting în baza de date a World stress map(WSM): Single (FMS), inversiuni formale (FMF) și mecanisme focale medii / compuse (FMA). Principala diferență dintre acestea în ceea ce privește indicarea stresului este fiabilitatea acestora pentru a indica stresul tectonic regional. Mecanismele focale medii de pe o anumita arie tectonica ce se presupune a avea o comportare unitara sunt cele care stau la baza determinarii axelor de stress.

Metodologia va urmari etapele:

  • Stabilirea si descrierea unitaților tectonice principale, precum si a zonelor
  • Alcatuirea unei baze de date cu mecanismele de cutremure care se gasesc la nivel crustal în aceste zone tectonice.
  • Comparatie intre caracteristicile mecanismelor crustale si directiile preponderente ale faliilor din zonă.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Se vor contura și descrie principalele unități tectonice principale din partea de sud a Romaniei, inclusiv zona seismic activă Vrancea. In aceasta zona se vor stabili zonele seismic active impreună cu descrierea lor, așa cum apar în ultimele cercetari seismologice.
  • Se vor alcatui baze de date cu mecanisme de cutremure la nivel crustal, până la 50 km adancime.
  • Va fi efectuată o abordare cantitativa între axele de stress ale mecanismelor crustale și direcțiile preonderente ale faliilor din zonă.

Detalii