Ecuaţii predictive pentru mişcarea seismică a terenului pe teritoriul României
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350102 FAZA 2

Proiectul: Variabilitatea mișcării seismice a terenului – rezultat al efectelor de sursă și de propagare (regionale și locale). Implicații în estimarea hazardului seismic

Ecuaţii predictive pentru mişcarea seismică a terenului pe teritoriul României

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

- Analiză a variabilității modelelor de mişcare a terenului, generate de şocurile puternice și moderate din regiunea Vrancea

- Testarea celor mai recente ecuații predictive pentru atenuarea, pe teritoriul României, a mişcării seismice a terenului, generate de cutremurele subcrustale din regiunea Vrancea; evidențierea celei mai adecvate ecuații predictive.

- Analiză a efectelor de sursă asupra nivelului mişcării seismice în amplasamente, realizată prin experimente teoretice (simulări) pentru regiunea seismică Vrancea.

- Relaţii pentru estimarea intensităţii macroseismice din date instrumentale.

Detalii