Influența neliniarității asupra răspunsului seismic al masivului de pământ. Seismologia neliniară în studiile de hazard seismic local pentru amplasamente. Consecințe asupra proiectării construcțiilor.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350104 FAZA 2

Proiectul: Seismologia neliniara in caracterizarea complexa a hazardului seismic local.

Obiective:

- Studierea și explicarea influenței comportamentului neliniar al masivelor de pământ, în

timpul cutremurelor, asupra răspunsului seismic al acestora.

- Seismologia neliniară în studiile de hazard seismic local pentru amplasamente.

- Consecințe a răspunsului neliniar a masivului de pământ pe care se află clădirea asupra proiectării construcțiilor.

Rezultate:

- Neglijarea neliniarității și amortizării, în calculul răspunsului masivelor de pământ la

acțiuni dinamice (seismice), conduce la creșteri de valori semnificative a accelerațiilor,

amplificărilor și spectrului de răspuns (acţiune) al acceleraţiilor absolute şi vitezelor relative.

- Factorul de amplificare spectrală are o comportare neliniară invers proporțională cu magnitudinea seismelor. Coeficientul c este o măsură a răspunsului neliniar al sitului.

- Efectul comportării neliniare a masivului de pământ în timpul seismelor puternice are rezultate concrete asupra datelor de proiectare a construcțiilor.

- Necesitatea de a defini pentru fiecare site un interval de valori a perioadelor naturale corespunzător cutremurelor puternice. De exemplu, pentru site-ul INCERC, în intervalul magnitudinii MGR = 7 - 7,5 cu valori PGA atribuite de aproximativ ~ 0,1g până la 0,3g recomandarea este de a evita proiectarea clădirilor cu interval de periode naturale între 1,22s și ~ 1,65s.

- Eforturile din structuri sunt influențate de luarea în considerare a comportării neliniare a masivului de pământ la solicitări externe, în cazul de față, seisme. Valorile acceleraţiilor maxime în toate punctele principale ale structurii flexibile din sistemul terenstructură,( exemplul de față) pe un teren modelat vâsco-elastic neliniar sunt mai mici decât cele calculate în ipoteza încastrării structurii în teren, dar pentru stâlpii de la baza turnului se observă o paletă foarte mare de valori diferite între cele două situații, chiar eforturi inverse (cu semn schimbat) și uneori mai mari în cazul considerării neliniarității în terenul de fundare.

Detalii