Evaluarea performanțelor stației românești de măsurare a infrasunetelor (IPLOR) în detectarea și monitorizarea surselor seismo-acustice. Optimizarea metodelor utilizate pentru prelucrarea și analiza datelor în funcție de caracteristicile IPLOR (senzori, configurație, nivel de zgmot de fond) și de coerența semnalului detectat
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350303 FAZA 1

Proiectul: Identificarea si caracterizarea surselor seismo-acustice antropogene și naturale de tip impulsiv: explozii accidentale/chimice, industriale (detonări în mine și cariere), explozii de meteoriți, furtuni puternice, utilizând măsuratori ale senzorilor de infrasunete și seismici

Obiectivul principal al proiectului:

Studierea aprofundată a fenomenelor seismo-acustice prin analiza unor instrumente performante și unice (array-ul infrasonic IPLOR) în ţara noastră, pe baza aplicării unor tehnici avansate de prelucrare a datelor, cu eficienţă superioară în extragerea semnalelor utile din microbarograme (înregistrările stației de infrasunete) și seismograme.

Obiectivul fazei:

Evaluarea performanțelor obținute în monitorizarea infrasunetelor pe o perioadă de peste 6 ani cu stația IPLOR, în vederea identificării tipurilor de surse seismo-acustice (naturale și artificiale), care sunt predominante în înregistrările acesteia, prin aplicarea unor metode de prelucrare a datelor infrasonice specifice caracteristicilor stației (senzori de măsurare, configurație, sisteme de filtrare utilizate pentru îmbunătățirea raportului semnal/zgomot-SNR).

Rezultate:

• Valorificarea unei importante cantități de date cu grad ridicat de încredere și potenţial ştiinţific semnificativ, provenite de la stația românească de măsurare a infrasunetelor IPLOR și de la senzorii seismici din cadrul Rețelei Seismice Naționale (RSN), prin aplicarea atât a tehnicilor specifice, de înaltă rezoluţie, pentru prelucrarea și analiza semnalelor cât şi a altor programe de calcul avansate, în vederea obținerii unui sistem de monitorizare și detectare a surselor seismo-acustice, naturale și antropogene

• Selectarea unor metode optime de prelucrare și analiza datelor înregistrate cu stația IPLOR pentru extragerea eficientă și caracterizarea cât mai precisă a semnalelor infrasonice coerente, utile în detectarea și monitorizarea surselor seismo-acustice de interes în evaluarea hazardului geofizic

• Determinarea performanțelor stației IPLOR de monitorizarea infrasunetelor de la începutul instalării ei și până în prezent, în vederea identificării tipurilor de surse, naturale și artificiale, care sunt predominante în înregistrările acesteia, prin aplicarea metodelor de prelucrare selectate.

Detalii