Studiul comparativ al tehnicilor geofizice de monitorizare și metodelor seismologice de analiză, procesare și interpretare a structurii de mică și mare adâncime din zona de vest a României
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 3 PN23360301 FAZA 3i TERMEN: 30.11.2023

Obiectivul fazei:

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Rezultate obținute: