Efecte de amplificare a interactiei undelor seismice cu suprafata in prezenta variatiilor topografice
NUCLEU 2018-2018 OBIECTIVUL 1 PN 1815-0101 FAZA 1

Obiectivul fazei:

Obiectivul principal urmarit consta in evaluarea si cuantificarea efectelor seismice cu aplicabilitate la diferite amplasamente, modelarea propagarii undelor seismice prin structuri cu anumite caracteristici, in vederea introducerii lor ca input pentru proiectarea antiseismica.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Se vor obtine date si informatii utile in proiectarea obiectivelor civile, industriale, nucleare si militare prin introducerea unui model de suprafata neomogena (cu rugozitati) a pamantului si rezolvarea ecuatiei undelor elastice pentru undele seismice imprastiate de aceasta suprafata intr-o aproximatie de prim ordin in functie de marimea acestor rugozitati. Se vor aduce contributii la realizarea hartilor de microzonare si hazard seismic prin evidentierea efectelor induse de caracteristicile geometrice si elastice ale iregularitatii superficiale. Vor fi oferite oportunitati de transfer tehnologic catre companiile de proiectare si evaluare a riscului seismic in constructii, prin livrarea de noi tehnici, proceduri, protocoale de proiectare, si prin includerea de noi criterii si parametrii de evaluare a factorilor critici in evaluarea riscului si a hazardului seismic.

Rezumatul fazei:

In aceasta etapa se investigheaza efectul produs de neomogeneitatile superficiale (defecte pe suprafata, iregularitati, rugozitati) asupra propagarii undelor elastic intr-un solid semi-infinit isotrop (semi-spatiu). Modelul presupune o iregularitate, localizata pe suprafata, ce are caracteristici elastice diferite de cele ale solidului (iregularitate neomogena). Este introdusa o metoda perturbationala teoretica in tratarea acestor defecte superficiale mici (in comparatie cu perturbatiile elastice relevante ce se propaga in solid), iar ecuatiile undelor elastic sunt rezolvate intr-o aproximatie de prim ordin. Undele elastice ce se propaga in solid genereaza o forta localizata ce actioneaza pe suprafata, ca o consecinta a iregularitatilor prezente. Se arata ca defectele de pe suprafata genereaza atat unde imprastiate localizate (si doar propagative) pe suprafata (unde bi-dimensionale) cat si unde imprastiate reflectate inapoi in solid. Aceste unde sunt atat longitudinale cat si transversale, iar tipul celor imprasiate inapoi in solid nu depinde de cele incidente. Sunt prezentate efectele date de caracteristicile geometrice si elastic ale iregularitatii. Efectele directionale, anumite efecte de slowness a undelor cat si de atenuare prin imprastiere difusiva, sau possible efecte de rezonanta sunt de asemenea discutate. In esenta, este introdus un model analitic pentru includerea iregularitatilor pe suprafata in analiza imprastierii undelor elastice. Este dezvoltata o metoda noua de propagare a undelor elastic in solide semi-infinite, bazata pe ecuatii integrale cuplate. Sunt obtinute solutiile acestor ecuatii pentru un solid isotrop semi-infinit pentru toate tipurile de unde ce rezulta.
Imprastieri multiple sunt de asteptat sa se produca in aproximatii de ordin superior.

Detalii